Jak znovu aktivovat vypnutý Anti-Phishing?

Autor: Michal Filipin | Poslední úprava: 07.03.2022 10:24:16

Pokud se vám v produktu ESET Mobile Security vypíná funkce Anti-Phishing, prostudujte si tento návod, jak modul opět zapnout.

Otevřete si aplikaci ESET Mobile Security a ťukněte na dlaždici Anti-Phishing

Tlačítko Anti-Phishing

V části Anti-Phishing ťukněte na Povolit

Povolení technologie Anti-Phinshing

Ťukněte na Zapnout

Zapnutí Anti-Phishing

V části Usnadnění > Služby ťukněte na řádku ESET Mobile Security na Vypnuto.

Služba v Usnadnění systému Android

Ťuknutím na přepínač službu zapněte a potvrďte OK

Zapnutí služby v Usnadnění systému Android

Poznámka:
Pokud část Usnadnění nemůžete najít, otevřete si Nastavení systému Android a do vyhledávacího řádku napište Usnadnění. Po nalezení Usnadnění na něj ťukněte.

Usnadnění v systému Android

Štítky: KB6380