Databáze znalostí

ESET Vzdálená pomoc

Autor: Martin Buchta | Poslední aktualizace: 03.06.2019 14:55:04

Program ESET Vzdálená pomoc slouží ke správě vzdáleného počítače prostřednictvím internetového připojení. Dovoluje specialistovi technické podpory pracovat přímo na vzdáleném počítači zákazníka a zároveň umožňuje přenos souborů mezi oběma počítači. Při řešení problémů tak není uživatel zatěžován pokyny, vše provede technik přímo na jeho počítači, přičemž práci technika může uživatel sledovat.

Ve většině případů jde o nejrychlejší a také nejjednodušší způsob pomoci. Komunikace je šifrována, pro vzdálené připojení k počítači zákazníka je vždy nutné mít spuštěnou aplikaci pro vzdálenou pomoc. Po jejím ukončení již není možné se k počítači znovu vzdáleně připojit.

Varování

Důležité:
Vzdálená pomoc je poskytována pouze po předchozí domluvě nebo na základě již vytvořeného dotazu na technickou podporu. V případě zájmu o tuto metodu pomoci nás prosím nejprve kontaktujte.


Pro aktivaci vzdálené pomoci postupujte takto:

číslo

Stáhněte si program ESET Vzdálená pomoc kliknutím na toto tlačítko: Stáhnout
Poznámka: Stažením souboru souhlasíte s licenčními podmínkami.
Aplikace pro ostatní operační systémy: Android, Linux, iOS a macOS

číslo

Zobrazí se dialog pro stažení souboru. V tomto dialogu vyberte možnost Uložit a soubor ESET_Vzdalena_Pomoc.exe uložte například na Plochu vašeho počítače.

číslo

Vyhledejte soubor ESET_Vzdalena_Pomoc na Ploše svého počítače a spusťte jej. Po spuštění si pečlivě přečtěte text prohlášení a odsouhlaste ho kliknutím na tlačítko Přijmout.

Spuštění aplikace ESET Vzdálená pomoc

číslo

Otevře se program ESET Vzdálená pomoc (okno s logem ESET), kde je v rámečku s textem Kód relace.

ESET Vzdálená pomoc

číslo

Program ESET Vzdálená pomoc ponechte stále spuštěný a sdělte technikovi (e-mailem nebo telefonicky) zobrazený kód. Po obdržení kódu relace čísla se připojíme na Váš počítač.

číslo

Kliknutím na tlačítko Povolit umožněte připojení technika na váš počítač.

ESET Vzdálená pomoc

číslo

Jakmile se technik odpojí, program zobrazí upozornění o ukončení relace.


Podmínky používání ESET Vzdálená pomoc

ROZHODLI JSTE SE POŽÁDAT PRACOVNÍKY TECHNICKÉ PODPORY SPOLEČNOSTI ESET SOFTWARE SPOL. S R.O. (dále jen „“ESET) O POSKYTNUTÍ TECHNICKÉ POMOCI NA DÁLKU. PŘED TÍM, NEŽ SE PRACOVNÍCI TECHNICKÉ PODPORY POKUSÍ VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM, MUSÍTE STÁHNOUT A SPUSTIT PROGRAM, KTERÝ UMOŽNÍ VZDÁLENÝ PŘÍSTUP NA VÁŠ POČÍTAČ A PŘIJMOUT NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY, UPRAVUJÍCÍ POSKYTNUTÍ TECHNICKÉ POMOCI NA DÁLKU.

TECHNICKOU POMOC NA DÁLKU NENÍ MOŽNÉ POSKYTNOUT BEZ SPUŠTĚNÍ SPECIALIZOVANÉHO SOFTWARU A BEZ TOHO, ABYSTE PŘIJALI NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY. POKUD NESOUHLASÍTE S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI POSKYTNUTÍ TECHNICKÉ POMOCI NA DÁLKU, OPUSŤTE TUTO STRÁNKU.

Podmínky poskytování technické pomoci na dálku:

  1. Přijetím těchto podmínek berete na vědomí, že vzdálený zásah může způsobit v některých případech poškození dat a/nebo softwaru na Vašem počítači. Proto Vás ESET výslovně upozorňuje, abyste si důležitá data ze svého počítače zálohovali před spuštěním technické podpory na dálku. ESET od Vás bude před poskytnutím technické pomoci na dálku požadovat prohlášení, že jste vykonali zálohu dat z Vašeho počítače. Pokud data nezazálohujete, vystavujete se možnosti nenávratné ztráty takových dat. Bez Vašeho prohlášení o zálohování dat nebude technická pomoc na dálku vykonána. Vzhledem ke skutečnosti, že jste byli na možnost případné ztráty dat dopředu upozorněni, a že jste byli povinni data odzálohovat před poskytnutím technické podpory na dálku, ESET nebude nést zodpovědnost za případnou ztrátu dat, která je důsledkem Vašeho nepravdivého prohlášení.
  2. Po nainstalování klientského počítačového programu TeamViewer bude možné vytvořit bezpečný a šifrovaný kanál, který spojí pracovníka technické podpory ESET a Váš počítač. Tento kanál může kterákoliv z komunikujících stran (Vy nebo ESET) kdykoliv přerušit. ESET upozorňuje, že pokud komunikaci během zásahu přerušíte, může to způsobit případnou nefunkčnost Vašeho počítače.
  3. Výrobce klientského počítačového programu TeamViewer poskytuje svůj software bezplatně a nezodpovídá za žádné následky způsobené jeho používáním ani chybami.
  4. Pracovníci technické podpory ESET jsou seznámeni s funkcemi klientského počítačového programu TeamViewer.
  5. ESET však musí výslovně upozornit, že ani při zachování nejvyšší možné opatrnosti není možné úplně vyloučit možnost vzniku materiálních či nemateriálních škod v souvislosti s technickou pomocí na dálku. Tyto škody mohou vzniknout v důsledku výpadku spojení mezi Vaším počítačem a pracovištěm technické podpory ESET, kombinací účinku počítačových infiltrací, softwaru, hardwaru a jiných faktorů.

nahoru

Štítky: vzdálená pomoc, teamviewer, ESET Vzdálená pomoc

Hodnocení článku (174 hlasující(ch))
Tento článek se hodil
Tento článek není nic moc