Produkty ESET, které jsou na konci svého životního cyklu, již nebudou zajišťovat ochranu vašeho počítače:
Staré a nepodporované verze produktů ESET si brzy přestanou stahovat aktualizace detekčního jádra a programových modulů. Pro zajištění maximální ochrany si bezplatně aktualizujte vámi používané řešení ESET na nejnovější verzi. Přehled dotčených verzí společně s možnými aktualizačními scénáři naleznete v migračním průvodci.

Databáze znalostí

Jaká oprávnění a proč vyžadují mobilní aplikace ESET pro Android?

Autor: Martin Buchta | Poslední aktualizace: 03.06.2021 11:57:11

Aplikace ESET určené pro ochranu mobilních zařízení s operačních systémem Android (ESET Mobile Security, ESET Endpoint Security, ESET Parental Control) vyžadují ke svému běhu řadu oprávnění, aby mohly korektně pracovat.

Níže uvedená oprávnění je nutné aplikaci přiřadit ručně:

  • Správce zařízení (pro aktivaci ochrany proti neoprávněnému odinstalování)
    - v nastavení OS Android přejděte do sekce Rozšířená nastavení > Zabezpečení > Správci zařízení
  • Usnadnění (pro fungování technologie Anti-Phishing)
    - v nastavení OS Android přejděte do sekce Rozšířená nastavení > Usnadnění
  • Překrytí obrazovky (na OS Android 6 pro fungování technologie Anti-Theft)
    - v nastavení OS Android přejděte do sekce Aplikace, najděte produkt ESET > Oprávnění a přidělte aplikaci oprávnění Fotoaparát, Vaše poloha, Telefon, Úložiště, Kontakty.

Poznámka:
K přidělení výše uvedených oprávnění vás aplikace, při svém spuštění/prvotní aktivaci dané funkce, vyzve a přesměruje vás do odpovídající části operačního systému.

Oprávnění k SMS má aplikace ESET SMS Tool, která umožňuje spravovat telefon na dálku. Aplikace je podpůrná pro technologii Anti-Theft, viz níže. 

Seznam vyžadovaných oprávnění

Níže uvádíme seznam oprávnění včetně popisu, k čemu aplikace dané oprávnění využívá.

Oprávnění pro ESET Mobile Security pro Android verze 4 a 5

Zobrazit/skrýt tabulku »

Oprávnění / Popis Google Play Proč aplikace oprávnění vyžaduje?
Nákupy v aplikaci
Umožňuje uživateli nakupovat v aplikaci
Z důvodu přechodu z bezplatné verze na placenou (nákup prostřednictvím Google Play nebo operátora).
Historie zařízení a aplikací
Aplikace má přístup ke čtení citlivých dat v protokolech, načtení interního stavu systému, čtení webových záložek a historie, načtení spuštěných aplikací..

Pokud jste označili zařízení za ztracené, umožňuje oprávnění přístup aplikace k historii a záložkám internetového prohlížeče. Po použití SMS příkazu na vymazání dat tak může aplikace tyto údaje smazat z vašeho zařízení.

Anti-Phishing analyzuje URL adresy ve vaší historii prohlížení, aby zjistil, zda jsou bezpečné, a aby vás ochránil před webovými stránkami, které se pokouší neoprávněně získat vaše citlivé údaje.

Identita
Aplikace může používat váš účet a profilové informace v zařízení. Přístup k identitě může aplikaci umožňovat vyhledávání účtů v zařízení, čtení vaší vizitky (např. jméno a kontaktní údaje), úprava vaší vizitky, přidání nebo odebrání účtů.

Umožňuje aplikaci přístup k základním uživatelským údajům pro přihlášení do vašich účtů.

Umožňuje aplikaci, aby po použití SMS příkazu na vzdálené vymazání dat mohla ze zařízení odstranit všechny účty, pokud je zařízení označené jako ztracené.

Kalendář
Aplikace může používat informace z kalendáře vašeho zařízení, což může zahrnovat oprávnění k čtení událostí kalendáře a důvěrných informací, přidávání a úpravy událostí kalendáře a odesílání e-mailů bez vědomí vlastníka.
Umožňuje odstranit události z kalendáře při vzdáleném smazání obsahu zařízení.
Kontakty
Aplikace může používat kontakty v zařízení, což může zahrnovat i čtení a úpravu kontaktů.
Umožňuje aplikaci přistupovat k vašim kontaktům při výběru konkrétních čísel nebo skupin kontaktů. Dále toto oprávnění vyžaduje Filtr hovorů a zpráv, aby mohl blokovat příchozí hovory.
Pro správnou funkci je třeba mít nainstalovanou aplikaci ESET SMS Tool.
Poloha
Aplikace může používat údaje o poloze zařízení. Přístup k poloze může zahrnovat přístup přibližné poloze (pomocí sítě), přesné poloze (pomocí GPS a sítě), dalším příkazům poskytovatele polohy, údajům GPS.
Aplikace zjistí a poskytne GPS souřadnice polohy vašeho zařízení, pokud jste jej v účtu myESET označili za ztracené a nebo jste na zařízení poslali SMS příkaz.
SMS
Aplikace v zařízení může používat služby pro textové (SMS) a multimediální (MMS) zprávy. Tato skupina může zahrnovat oprávnění používat zprávy ve formátu textu, obrázků i videa. V závislosti na vašem tarifu může váš operátor textové a multimediální zprávy zpoplatnit. Přístup k SMS může aplikaci umožňovat příjem textových zpráv (SMS), čtení textových zpráv (SMS nebo MMS), příjem multimediálních zpráv (MMS, například ve formátu obrázku nebo videa), úpravu textových zpráv (SMS nebo MMS), odesílání zpráv SMS (může být zpoplatněno), příjem textových zpráv (WAP).

Pro filtrování/blokování SMS zpráv a provádění SMS příkazů technologie Anti-Theft.

Dále toto oprávnění vyžaduje Filtr hovorů a zpráv, aby mohl blokovat příchozí SMS.

Umožňuje zaslat důvěryhodnému kontaktu SMS v případě vyjmutí důvěryhodné SIM z vašeho zařízení.

Telefon
Aplikace může používat telefon a jeho historii volání. V závislosti na vašem tarifu může váš operátor hovory zpoplatnit. Přístup k telefonu může umožňovat přímé volání na telefonní čísla (může být zpoplatněno), zápis do seznamu hovorů (např. historie volání), čtení seznamu hovorů, přesměrování odchozích hovorů, změna stavu telefonu, uskutečňování hovorů bez vašeho podnětu.
Pro fungování součásti Filtr hovorů a SMS. Díky tomuto přístupu jste schopni na telefonu spustit vzdáleně sirénu, i pokud je hlasitost ztlumena.
Fotky, média a soubory
Aplikace může používat data uložená v zařízení. Přístup k fotkám, médiím a souborům může umožňovat čtení obsahu úložiště USB (např. SD karty), úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB, formátování externího úložiště, připojení a odpojení externího úložiště.

Umožňuje přístup k souborům, aby aplikace mohla kontrolovat, zda neobsahují malware ohrožující zařízení.

Umožňuje pomocí SMS příkazu vzdáleně smazat soubory ze zařízení v případě odcizení zařízení.

Fotoaparát
Aplikace může používat fotoaparát zařízení. Přístup k fotoaparátu může umožňovat focení, nahrávání videa.
Umožňuje aplikaci snímat fotografie v případě odcizení zařízení.
Informace o připojení Wi-Fi
Aplikace má přístup k informacím o připojení zařízení k síti Wi-Fi, například zda je připojení Wi-Fi zapnuto a jaké jsou názvy připojených zařízení. Přístup k informacím o připojení Wi-Fi může umožňovat také zobrazení těchto připojení.
Pro vzdálené vykonávání Anti-Theft příkazů, stahování aktualizací detekčního jádra a aplikace.
ID zařízení a informace o hovorech
Aplikace má přístup k ID zařízení, telefonnímu číslu, informaci o tom, zda právě voláte, a číslu, se kterým probíhá hovor. ID zařízení a informace o hovorech mohou zahrnovat oprávnění ke čtení stavu a identity telefonu.

Umožňuje aplikaci použít jedinečný identifikátor při přidávání zařízení do účtu myESET.

Funkce Filtr hovorů, Blokování posledního volajícího, Blokování skupiny vyžadují přístup k nastavení telefonu. Díky tomu může aplikace blokovat hovory od kontaktů, které jste si určili. Dále aplikace mění nastavení zvuku, konkrétně hlasitosti při spuštění SMS příkazu spuštění sirény

Oprávnění ESET Mobile Security pro Android (a ESET SMS Tool) ve verzi 6

ESET Mobile Security používá pro OS Android verze 6 novější dynamická oprávnění. Při prvním přístupu k určité funkci vás aplikace požádá o udělení konkrétních oprávnění potřebných pro spuštění dané funkce.

Zobrazit/skrýt tabulku »

Oprávnění Proč aplikace oprávnění vyžaduje?
Kalendář Aplikace vyžaduje přístup ke kalendáři, aby z něj mohla odstranit události při vzdáleném smazání obsahu zařízení.
Kontakty

Umožňuje aplikaci přistupovat k vašim kontaktům při výběru konkrétních čísel nebo skupin důvěryhodných kontaktů.

Dále toto oprávnění vyžaduje Filtr hovorů, aby mohl blokovat příchozí hovory.

Pro správnou funkci je třeba mít nainstalovanou aplikaci ESET SMS Tool.

Vaše poloha Aplikace zjistí a poskytne GPS souřadnice polohy vašeho zařízení, pokud jste jej v účtu myESET označili za ztracené a nebo jste na zařízení poslali SMS příkaz.
SMS

Pro provádění SMS příkazů technologie Anti-Theft.

Umožňuje zaslat důvěryhodnému kontaktu SMS v případě vyjmutí důvěryhodné SIM z vašeho zařízení.

Pro správnou funkci je třeba mít nainstalovanou aplikaci ESET SMS Tool.

Telefon

Pro fungování součásti Filtr hovorů.

Díky tomuto přístupu jste schopni na telefonu spustit vzdáleně sirénu, i pokud je hlasitost ztlumena.

Pro správnou funkci je třeba mít nainstalovanou aplikaci ESET SMS Tool.

Úložiště

Umožňuje přístup k souborům, aby aplikace mohla kontrolovat, zda neobsahují malware ohrožující zařízení.

Umožňuje pomocí SMS příkazu vzdáleně smazat soubory ze zařízení v případě odcizení zařízení, stejně tak z vložené SD karty.

Pro správnou funkci je třeba mít nainstalovanou aplikaci ESET SMS Tool.

Fotoaparát Umožňuje aplikaci snímat fotografie v případě odcizení zařízení.

Je dobré vědět:
Seznam aktuálně přidělených oprávnění si můžete zobrazit přímo v operačním systému. Přejděte do Nastavení operačního systému Android a vyberte možnost Aplikace. V seznamu aplikací najděte aplikaci ESET a následně uvidíte přidělená oprávnění.

Související články

Štítky: SOLN2711, KB2711, Android, oprávnění ESET, oprávnění aplikace

Hodnocení článku (2 hlasující(ch))
Tento článek se hodil
Tento článek není nic moc