Jak nainstalovat ERA 6 na Windows prostřednictvím all-in-one balíčku?

Autor: | Poslední úprava: 20.02.2015 13:24:53

ESET Remote Administrator 6 již nenabízí použití interní databáze. Je nutné nainstalovat externí databázový systém. Zde jsou možnosti instalace, které ERA nabízí:

» Instalace ERA s použitím databáze Microsoft SQL Express

» Instalace ERA s použitím vlastní MySQL/MS SQL databáze

Varování

Důležité:
Nespouštějte instalaci ze síťového disku. Vždy si před spuštěním instalace instalační balíček zkopírujte na lokální disk!

Instalace ERA s použitím databáze Microsoft SQL Express

Součástí ALL-IN-ONE instalátoru je Microsoft SQL Server Express. V případě použití této databáze tak nemusíte nic extra konfigurovat. O vytvoření databáze a připojení k ní se postará instalátor sám. Tato možnost instalace je tedy určena především začínajícím uživatelům, kteří nechtějí zvlášť instalovat a konfigurovat databázi pro použití s ERA. Databáze bude v tomto případě vždy nainstalována na stejný stroj společně s ERA.

číslo

Ze složky staženého ALL-IN-ONE instalátoru ERA spusťte Setup.exe. Vyberte pro instalaci ESET Remote Administrator Server a jazyk Česky. V dalších krocích odsouhlaste licenční ujednání a vyberte komponenty, které chcete instalovat. Doporučené komponenty včetně Microsoft SQL Express jsou již rovnou aktivní.

Po kliknutí na tlačítko Nainstalovat budou automaticky nainstalovány jednotlivé komponenty Microsoft SQL Express, vytvořen databázový uživatel a nastaveno připojení k databázi. Buďte trpěliví, instalace SQL databáze zabere nějaký čas.

Konfigurace MySQL

Varování

Důležité:
Pro plně lokalizované prostředí by vždy měl jazyk zvolený při instalaci korespondovat s jazykem, kterým se budete později hlásit do ERA konzole.

číslo

Jakmile bude dokončena instalace databáze, nastavte heslo pro výchozí účet administrátora pro přihlášení do konzole. Toto heslo si bezpečně zapamatujte. Později ho není možné standardní cestou obnovit.

Doporučujeme proto si po prvním přihlášení do konzole vytvořit nový účet, který pak budete standardně používat. Výchozí účet administrátora používejte jen pro správu hesel a účtů ostatních uživatelů.

Instalace ERA

číslo

Zadejte uživatelské informace o certifikátu, který je používán pro bezpečnou komunikaci mezi klienty (ERA agenty) a ERA serverem. Standardně však není nutné tyto informace uvádět.

Instalace ERA

číslo

Nyní počkejte na instalaci dalších zvolených komponent a poté se již můžete přihlásit do webové ERA konzole. Ta běží na lokální IP adrese daného stroje.

Instalace ERA

Upozornění

Je dobré vědět:
Pokud potřebujete zjistit účet databázového uživatele nastaveného během instalace nebo další informace o vytvořené databázi, je nutné si stáhnout a doinstalovat SQL Server Management Studio.

nahoru


Instalace ERA s použitím vlastní MySQL/MS SQL databáze

ERA nainstalujeme s použitím tzv. ALL-IN-ONE instalátoru, který obsahuje veškeré potřebné komponenty. Součástí tohoto instalátoru je také Microsoft SQL Server Express, ten ale instalovat nebude, využijeme již nainstalovanou MySQL/MS SQL databázi.

Upozornění

Upozornění:

Před pokračováním ověřte, zda máte nainstalován MySQL Server s ODBC konektorem a správně nastavenou velikost datového bloku pro zápis do databáze. Postup instalace MySQL databáze najdete v tomto článku.

číslo

Ze stažené instalační složky ERA spusťte Setup.exe. Vyberte pro instalaci ESET Remote Administrator Server a jazyk Česky. V dalších krocích odsouhlaste licenční ujednání a vyberte komponenty, které (ne)chcete instalovat. Nezapomeňte v tomto případě deaktivovat Microsoft SQL Server Express:

Konfigurace MySQL

Varování

Důležité:
Pro plně lokalizované prostředí by vždy měl jazyk zvolený při instalaci korespondovat s jazykem, kterým se budete později hlásit do ERA konzole.

číslo

Spusťte instalaci a v kroku Připojení k databázovému serveru vyberte typ databáze (v našem případě MySQL Server) nainstalovanou verzi ODBC konektoru (ovladače). Pokud je databáze běží na jiném stroji, zadejte jeho adresu. Administrátorský účet databáze bude root s heslem, které jste nastavili při instalaci databáze.

Konfigurace MySQL

Upozornění

Poznámka:
Jestliže máte nainstalován ODBC ovladač (konektor), který není uveden v rozbalovacím seznamu v dialogu připojení k databázi, je nutné ze stránek MySQL stáhnout a nainstalovat ODBC konektor podporovaný ERA.

číslo

Pokud jste údaje zadali správně, ověří se připojení k databázi a budete moci v dalším kroku nastavit databázového uživatele. Instalátor standardně vytváří uživatele era_user s náhodně generovaným heslem. Pokud toto heslo chcete znát, jednoduše ho přepište.

Konfigurace MySQL

číslo

Nastavte heslo pro výchozí účet administrátora pro přihlášení do konzole, toto heslo si bezpečně zapamatujte. Později ho není možné standardní cestou obnovit.

Doporučujeme proto si po prvním přihlášení do konzole vytvořit nový účet, který pak budete standardně používat. Výchozí účet administrátora používejte jen pro správu hesel a účtů ostatních uživatelů.

Instalace ERA

číslo

Zadejte uživatelské informace o certifikátu, který je používán pro bezpečnou komunikaci mezi klienty (ERA agenty) a ERA serverem. Standardně však není nutné tyto informace uvádět.

Instalace ERA

číslo

Nyní počkejte na instalaci dalších zvolených komponent a poté se již můžete přihlásit do webové ERA konzole. Ta běží na lokální IP adrese daného stroje.

Instalace ERA

 

Upozornění

Je dobré vědět:
Postup, jak nainstalovat základní komponenty ERA 6 na Linuxu najdete v tomto článku.

nahoru