Databáze znalostí: Firmy
ESET License Administrator a nový licenční systém
Autor: Martin Buchta | Poslední úprava: 11.06.2021 13:33:05

ESET produkty verze 6 a novější používají zcela nový licenční systém. V souvislosti s touto změnou vznikl také nový webový portál pro správu licencí ESET License Administrator (ELA).

Upozornění

Poznámka:
Pokud máte pouze klasické licenční údaje (uživatelské jméno a heslo), převeďte si je na portále na licenční klíč.

ESET License Administrator

Využívání webového portálu ESET License Administrátor je volitelné, nabízí však jednoduché a uživatelsky přívětivé prostředí pro správu licencí. ELA poskytuje dva základní pohledy (možnosti využití): pro vlastníka licence a pro tzv. bezpečnostního administrátora. Po přihlášení do ELA získáte přehled o využití jednotlivých licencí, jejich platnosti a vlastnostech. ELA také automaticky posílá zprávy informující vlastníka či administrátora o změnách (expirovaná licence, blížící se expirace, překročený počet aktivací...). S portálem ELA úzce spolupracuje ESET Remote Administrator 6, který automaticky načítá veškeré licence, jejich vlastnosti a změny. Jak již bylo řečeno, portál ELA není nutné využívat, licence je samozřejmě možné také spravovat jen pomocí ESET Remote Administrator 6.

Do portálu je možné se přihlásit jednoduše zadáním licenčního klíče (jako vlastník licence) nebo vytvořením účtu bezpečnostního administrátora.

Instalace ERA na jeden server

Nový licenční systém

Standardní uživatelské jméno a heslo používané pro aktivaci bylo nahrazeno licenčním klíčem a veřejným ID licence. Nově se také zavádí termín Vlastník licence, Bezpečnostní administrátor a počet jednotek:

Licenční klíč je unikátní řetězec znaků ve formátu XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, který jednoznačně označuje vlastníka licence a používá se pouze pro aktivaci nových produktů ESET. Tento klíč nesmí být sdílen (stejně jako dříve uživatelské jméno a heslo). Licenční klíč není po aktivaci součástí produktu ESET - nelze ho zjistit z nastavení produktu. V produktu je dále licence identifikována jen na základě veřejného ID licence.

Veřejné ID licence je krátký řetězec ve formátu XXX-XXX-XXX, který označuje danou licenci a používá se např. pro získání přehledu, kolik jednotek bylo z dané licence použito a kolik ještě zbývá. Tento údaj je veřejný a používá se pro identifikaci dané licence a pro přehled o jejím aktuálním využití. Samotné aktivační údaje (licenční klíč) tak zůstávají neveřejné. ID licence se zobrazuje bezpečnostním administrátorům a slouží např. také k identifikaci licence při komunikaci s technickou podporou ESET.

Vlastník licence je autorita, který vlastní licenci, licence je "registrována" na její jméno. Vlastník licence může přidělovat oprávnění k licencím jednotlivým bezpečnostním administrátorům. Jeden administrátor tak může spravovat licence ESET Endpoint a druhý např. licence pro serverové produkty.

Bezpečnostní administrátor je osoba s oprávněním pro správu licencí, která může být odlišná od vlastníka licence. Vlastník licence tak může delegovat (přidělit oprávnění) pro správu licencí jiné osobě. Určený Bezpečnostní administrátor musí sám oprávnění akceptovat, jinak nemůže licence spravovat. Pokud Bezpečnostní administrátor oprávnění přijme, může jednotlivé přidělené licence spravovat a aktivovat jimi produkty ESET.

Počet jednotek (rozsah) určuje, na kolik počítačů můžete licencovaný produkt ESET nainstalovat. Tyto jednotky pak spravuje Vlastník licence nebo Bezpečnostní administrátor. Pokud zakoupíte licenci pro 50 počítačů, má tato licence k dispozici 50 jednotek. S každou aktivací produktu ESET klesá počet volných jednotek. Přehled o počtu využitých i volných jednotek pro každou licenci naleznete na portálu ESET License Administrator nebo ve webové konzoly ESET Remote Administrator 6. Máte tak v reálném čase přehled o využití vaší licence.

Možnosti aktivace

Produkty ESET od verze 6 je možné aktivovat následující způsoby:

  • Pomocí licenčního klíče
  • Pomocí účtu bezpečnostního administrátora - po zadání přihlašovacích údajů administrátora můžete vybrat licenci, která bude použita pro aktivaci.
  • Pomocí offline licenčního klíče - pro situace, kdy koncová stanice nemá přístup k internetu ani k ERA serveru. Offline licenční klíč je možné vygenerovat a stáhnout v portálu ELA. 
Upozornění

Je dobré vědět:
Jako bezpečnostní administrátor můžete deaktivovat pouze klienty, které jste aktivovali pomocí svého účtu. Nemůžete deaktivovat klienty aktivované přímo licenčním klíčem nebo klienty, které aktivoval jiný bezpečnostní administrátor.

Štítky: ESET License Administrator, ELA portál, přehled o licencích, bezpečnostní administrátor, správa licencí

Hodnocení článku (568 hlasující(ch))
Tento článek se hodil
Tento článek není nic moc