Novinky
Čer
7

Nutná aktualizace produktu z důvodu výměny code signing certifikátu

Autor: Martin Buchta | Vytvořeno: 07.06.2019 16:36:39

V sobotu 20. července vyprší platnost certifikátů, kterými jsou podepsány binárky v bezpečnostních produktech ESET na platformě Windows. V případě, že používáte aktuální verzi, toto oznámení a níže uvedené informace můžete ignorovat. K výměně certifikátu ve vámi nainstalovaném programu dojde automaticky v rámci standardní aktualizace modulů.

Důležité:
Dočasnou úpravou modulu zajišťujícího aktualizaci jsme zabezpečili, že se produkt dokáže aktualizovat navzdory neplatnému certifikátu. Platnost tohoto opatření skončí v pondělí 27. ledna 2020. Máte stále čas na vyřešení situace.

Jakých produktů se to týká?

Daná situace ovlivní produkty vydané před říjnem 2017, které nepodporují automatickou výměnu certifikátu. Konkrétně:

Domácí uživatelé:

  • 10.0.0.x – 10.0.398.x
  • 10.1.0.x – 10.1.234.x
  • 11.0.0.x – 11.0.143.x

Firemní uživatelé:

  • 6.6.0.0 – 6.6.2063.x

Po uplynutí tohoto data nebude ve výše uvedených produktech docházet k aktualizaci detekčního jádra a programových modulů. Z tohoto důvodu se v nejbližších dnech začne dotčeným uživatelům zobrazovat relevantní upozornění společně s výzvou k aktualizaci programu. V případě centrálně spravovaných produktů se bude informace o nekompatibilitě přenášet rovněž do ESET Remote Administrator.

Jak mohu situaci vyřešit?

Pro zajištění funkčnosti po 20. červenci je nutné dotčené produkty aktualizovat ručně. Níže přikládáme potřebné informace.

  • Domácí a firemní produkty instalované samostatně: postupujte podle kroků uvedených v článku Jak aktualizovat program ESET na Windows.
  • Firemní produkty spravované centrálně: v ESET Remote Administrator si vytvořte novou klientskou úlohu na Instalaci aplikace a z repozitáře vyberte verzi produktu alespoň 6.6.2089.2. Využít můžete návod krok za krokem. 

Je dobré vědět:
Pokud používáte produkty ve verzi 5 až 6.5, nejste tímto dotčeni. Nicméně i tak doporučujeme v rámci zajištění maximální bezpečnosti přejít na nejnovější verzi 7.