Novinky
Srp
25

Nová vlna podvodných e-mailů informující o zahájení exekuce

Autor: Martin Buchta | Vytvořeno: 25.08.2014 10:39:24

Dnes 25.8.2014 byla zaznamenána další vlna SPAMu, která vyzývá uživatele k zaplacení neexistující dlužné částky pod pohrůžkou exekuce. V příloze e-mailu se opět nachází .zip archiv, ve kterém se skrývá spustitelný .cpl soubor obsahující malware. Po spuštění se zobrazí dokument psaný špatnou češtinou, ale zároveň jste v tuto chvíli byli infikováni a do vašeho systému se začne stahovat další škodlivý kód.

Bezpečnostní produkty ESET tento malware detekují jako další mutaci Win32/TrojanDownloader.Elenoocka.A od verze virové databáze 10312, která vyjde během dnešního dopoledne. Pokud máte aktivní technologii ESET Live Grid, pokus o stažení infikované přílohy bude zablokován již nyní.

Pokud jste uvedený e-mail obdrželi, neotvírejte jej a rovnou vymažte. Pokud jste soubor stáhli a spustili, aktualizujte virovou databázi produktu ESET a proveďte kompletní kontrolu počítače. Případně můžete infiltraci odstranit ručně podle informací uvedených na virusradar.com.

Vzor podvodného e-mailu:

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 65554929, se sídlem Otakara Březiny 104, 172 01 Jeseník
pověřený provedením exekuce: č.j. 38 EXE 473/2014 -20, a exekučního titulu: Příkaz č.j. 095007/2014-256/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 8 200,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 164,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 6 116,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 667913441/2800, variabilní symbol 30119514, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 15 480,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Barbora Šterclová