Novinky
Črv
15
Autor: Martin Buchta | Vytvořeno: 15.07.2014 13:24:13

Dnes 15.7.2014 byla zaznamenána další vlna SPAMu, která vyzývá uživatele k zaplacení neexistující dlužné částky pod pohrůžkou exekuce. V příloze e-mailu se opět nachází .zip archiv, ve kterém se skrývá spustitelný .exe soubor obsahující malware. Po spuštění se zobrazí anglický dokument, ale zároveň jste v tuto chvíli byli infikováni a do vašeho systému se začne stahovat další škodlivý kód.

Bezpečnostní produkty ESET tento malware detekují jako další mutaci Win32/TrojanDownloader.Elenoocka.A od verze virové databáze 10100, která vyjde během dnešního odpoledne.

Pokud jste uvedený e-mail obdrželi, neotvírejte jej a rovnou vymažte. Pokud jste soubor stáhli a spustili, aktualizujte virovou databázi produktu ESET a proveďte kompletní kontrolu počítače. Případně můžete infiltraci odstranit ručně podle informací uvedených na virusradar.com.

 

Vzor podvodného e-mailu:

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 65554929, se sídlem Otakara Březiny 104, 172 01 Jeseník
pověřený provedením exekuce: č.j. 38 EXE 473/2014 -20, a exekučního titulu: Příkaz č.j. 095007/2014-256/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady  exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 8 200,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 164,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 6 116,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností  povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 667913441/2800, variabilní symbol 30119514, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 15 480,00 Kč

Nebude-li  uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet  povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce  a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Barbora Šterclová

Komentáře (12)

Jan Růžička
15.07.2014 14:50:18
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat, zda už víte kdy vyjde ta definice 10100 a proč ještě nevyšla? Děkuji.
Martin Buchta
16.07.2014 12:09:02
Dobrý den,
Virová databáze 10100 byla vydána cca v 15:00.
Petr Novák
15.07.2014 14:52:48
dobrý den Email s přílohou .zip mi příšel taky ale v trošku odlišném znění mám ho teda taky brát jako podvodný

(Email)

"VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Grosam, Jan, JUDr., Exekutorský úřad Sokolov mesto, IČ 40113931, sídlo U Divadla 147, 217 01 Sokolov
pověřený provedením exekuce: č.j. 55 EXE 326/2014 -21, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 055533/2014-766/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá ustanovení, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 5 323,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 357,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 339,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 404958911/3900, variabilní symbol 39100407, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 12 019,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Adéla Šidlová"
Martin Jonáš
15.07.2014 15:13:53
Dobrý den,
jakýkoliv podobný e-mail ignorujte a smažte. Oznámení o exekuci nikdy nechodí jako e-mailová zpráva.
Anna Melichaříková
15.07.2014 15:11:58
Dobrý den, také mi přišel mail s přílohou zip. Viz. znění:
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor Mgr. Bednář, Richard, Exekutorský úřad Praha-2, IČ 71208936, se sídlem Kateřinská 3, 296 00 Praha 2
pověřený provedením exekuce: č.j. 39 EXE 649/2014 -21, a exekučního titulu: Příkaz č.j. 019022/2014-378/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 6 023,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 706,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 375,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 287598099/4800, variabilní symbol 25373863, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 12 104,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku splnění povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Anna Hynešová
Mili Nagyová
15.07.2014 17:07:17
Dobrý den, také mi přišel mail s přílohou zip. Viz. znění:
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ......VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Mgr. Bednář, Richard, Exekutorský úřad Praha-2, IČ 25132484, se sídlem Kateřinská 18, 251 00 Praha 2
pověřený provedením exekuce: č.j. 47 EXE 527/2014 -18, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 055027/2014-430/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá ustanovení, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 11 604,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 139,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 5 775,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 539667910/6000, variabilní symbol 44375592, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 18 518,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Boris Martinec
Jiří Večeřa
17.07.2014 21:35:37
Co máme dělat, jak se máme bránit když někdo zneužil naši firemní doménu www.netyx.cz a z neexistující schránky z domény (zavináč)netyx.cz rozesílá tyto maily? Jedná se o podvod, nic s tímto nemáme společného, a i nás jako firmu to poškozuje.
Martin Buchta
18.07.2014 18:46:30
Dobrý den,
Proti zneužití vaší, klidně i neexistující, e-mailové adresy neexistuje obrana. Odesílatel si do hlavičky zprávy může napsat jakoukoli adresu.
Václav Němeček
26.08.2014 14:44:57
Také jsme dostali tento imail ,aniž bychom něco neuhradili .Nemusíme se obávat, že na nás někoho pošlou? Jde o podvod?


EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor Mgr. Bednář, Richard, Exekutorský úřad Praha-2, IČ 19393047, se sídlem Kateřinská 3, 322 00 Praha 2
pověřený provedením exekuce: č.j. 86 EXE 311/2014 -23, na základě ustanovení: Příkaz č.j. 034195/2014-283/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 13 537,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 727,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 3 213,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 562841984/8400, variabilní symbol 26389194, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 18 477,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Bronislav HamsikPřílohy
Karel Petrášek
26.08.2014 20:05:17
To se určitě nebojte, přišel mi stejný. Jediný rozdíl je v tom, že po mně chtějí každý den něco jiného, naposedy :

Soudní exekutor Mgr. Bednář, Richard, Exekutorský úřad Praha-2, IČ 79618806, se sídlem Kateřinská 4, 395 00 Praha 2
pověřený provedením exekuce: č.j. 35 EXE 438/2014 -24, na základě ustanovení: Příkaz č.j. 076405/2014-630/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá ustanovení, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 11 861,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 233,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 4 259,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 532184595/1600, variabilní symbol 15438853, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 17 353,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Aleš Šrytr
Vlasta Červenková
27.08.2014 12:39:18
A mě došlo taky od Bednáře :))))) VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Mgr. Bednář, Richard, Exekutorský úřad Praha-2, IČ 76953442, se sídlem Kateřinská 1, 387 00 Praha 2
pověřený provedením exekuce: č.j. 20 EXE 276/2014 -23, a ustanovení: Příkaz č.j. 095336/2014-486/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 11 383,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 070,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 6 393,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 210645302/6700, variabilní symbol 47222103, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 18 846,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Bořivoj Schneider
tyrannosaurus rex
28.08.2014 15:51:16
Zdravím.
Na uvedené adrese Bednář nesídlí a navíc v každém takto rozeslaném spamu je uvedeno chybné poštovní směrovací číslo, sídlí na
SOUDNÍ EXEKUTOR MGR. RICHARD BEDNÁŘ
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
Číslo soudního exekutora: 003
Adresa: Exekutorský úřad Praha 10
Na Plískavě 1525/2
102 00 Praha 10
Telefon: 272 101 211
E-mail: info@exekuce.com
Datová schránka: s6fg77q
Web úřadu: http://www.exekuce.com

Od: Blanka Motlová <fiberization@doguedebordeaux.cz>
Komu: tyrannosaurusrex@seznam.cz <tyrannosaurusrex@seznam.cz>
Datum: 26. 8. 2014 12:45:12
Předmět: Exekuční příkaz 017406/2014-544

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor Mgr. Bednář, Richard, Exekutorský úřad Praha-2, IČ 84135535, se sídlem Kateřinská 17, 341 00 Praha 2
pověřený provedením exekuce: č.j. 47 EXE 207/2014 -10, a ustanovení: Příkaz č.j. 017406/2014-544/Čen/G V.vyř.,
vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady na nařízení exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 7 700,00 Kč
Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 781,00 Kč včetně DPH 21%
Náklady exekuce paušálem: 3 644,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností povinný musí uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 113646791/6600, variabilní symbol 19261213, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od
doručení této výzvy 13 125,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Blanka Motlová
Vložit nový komentář

(Upozornění: Komentáře neslouží k řešení požadavků na technickou podporu. Pro kontaktování technické podpory klikněte sem.)

 
Ochrana před roboty 
 
Pro přidání komentáře musíte vyplnit ochranu před roboty.
Kolik je dva krát tři?