Databáze znalostí: Firmy > ESET Security Management Center > Řešené problémy

EceSET Management Agent od verze 7 předtím, než spustí vámi definovanou klientskou úlohu na instalaci aplikace [https://help.eset.com/esmc_admin/70/cs-CZ/client_tasks_software_install.html], provede kontrolu předpokladů, zda je stanice připravena na insta...
Mobile Device Connector reportuje do konzole pro vzdálenou správu informace o svém stavu. Níže uvádíme seznam nejčastějších hlášení společně s jejich vysvětlením. CHYBOVÁ ZPRÁVA VYSVĚTLENÍ/ŘEŠENÍ Název MDM serveru neodpovídá CN/SAN v HTTPS cer...
ERA agenti, kteří zajišťují vlastní komunikaci klienta s ERA serverem, se standardně synchronizují každých 60 sekund, pokud tedy politikou nenastavíte jiný interval [http://help.eset.com/era_admin/65/cs-CZ/fs_create_new_policy.htm]. Nejpozději po druhé sy...