Databáze znalostí: Firmy > ESET Security Management Center > Návody a postupy

Webová konzole ESET Security Management Center (ESMC) vyžaduje ke svému běhu webový server Apache Tomcat, který je založen na jazyce Java. Veřejné aktualizace Oracle Java 8 SE vydané po lednu 2019 již nejsou bez komerční licence dostupné pro firemní, kome...
Pro aktualizaci ESET Security Management Center Server, ESMC Web Console, ESET Management Agenta a dalších komponent ESMC infrastruktury na novější verzi slouží klientská úloha aktualizace součástí ESET Security Management Center [https://help.eset.com/es...
Z důvodu změny komunikačního protokolu není komponenta ERA Proxy v ESMC architektuře podporována. Pokud máte ERA Proxy nasazenou například v DMZ nebo vzdálených lokalitách, a není možné zajistit přímé spojení s ESMC serverem, můžete využít stávající virtu...
HTTPS certifikát v případě komponenty Mobile Device Connector používá samotný webový server a je využíván také pro ověřování komunikace [https://help.eset.com/esmc_admin/70/cs-CZ/mobile_device_management.html] mezi mobilním zařízením a serverem. Při insta...
Prostřednictvím ESET Management Security Center můžete na stanici vzdáleně spustit nástroj pro sesbírání diagnostických dat a výsledný archiv si následně stáhnout prostřednictvím konzole. Snadno tak můžete získat například instalační protokol, ve kterém n...
Mobilní zařízení se k Mobile Device Connectoru [http://servis.eset.cz/Knowledgebase/Article/View/631/60/jak-spravovat-android-a-ios-zarizeni-prostrednictvim-era-6] připojují jednou denně. Častěji je to v případě, kdy server potřebuje na telefon aplikovat ...
Pro nové zákazníky jsme připravili informace a kroky pro hladký přechod z jiného bezpečnostního řešení. Ukážeme si, jak je prostřednictvím ESET Security Management Center možné odinstalovat aplikace třetích stran a automaticky nainstalovat produkt ESET na...
Mobile Device Connector (MDC) je samostatná komponenta ESET Remote Administrator (ERA)/ ESET Security Management Center (ESMC) architektury, která zajišťuje správu mobilních zařízení a virtualizuje jejich agenty. Abyste mohli spravovat mobilní zařízení pr...
Mobilní zařízení se v případě architektury ESET Remote Administrator 6 [https://servis.eset.cz/knowledgebase/article/View/432/57/era-6--architektura-systemu] / ESET Security Management Center již nepřipojují přímo k ERA/ESMC Serveru, ale samostatné kompon...
Specialisté technické podpory vás mohou při diagnostice potíží s ERA 6 požádat o nastavení úrovně protokolování na hodnotu 'trace'. Pro provedení této akce postupujte podle následujících kroků v závislosti na tom, z jaké komponenty technická podpora požad...
Webová konzole ESET Security Management Center (dříve ESET Remote Administrator) běží standardně na portu 443. Pokud máte tento port obsazený jinou aplikací, můžete si změnit portu, na kterém bude konzole dostupná. Změnu provedete v konfiguračním souboru ...
ERA/ESMC Web Console běží na webovém serveru Apache Tomcat, který komunikaci mezi serverem a prohlížečem standardně zabezpečuje prostřednictvím self-signed certifikátu vygenerovaného v průběhu instalace. Pokud chcete použít vlastní certifikát podepsaný dů...
Pokud máte některý ze serverových produktů ESET nasazen jako virtuální appliance (například ESET Security Management Center, ESET Virtualization Security, …) a specialisté technické podpory vás požádali o zaslání diagnostických protokolů, postupujte podle...