Databáze znalostí: Firmy > Konzole pro vzdálenou správu > ESET Security Management Center > Návody a postupy

Webová konzole ESET Security Management Center (ESMC) vyžaduje ke svému běhu webový server Apache Tomcat, který je založen na jazyce Java. Veřejné aktualizace Oracle Java 8 SE vydané po lednu 2019 již nejsou bez komerční licence dostupné pro firemní, kome...
Pro aktualizaci ESET Security Management Center Server, ESMC Web Console, ESET Management Agenta a dalších komponent ESMC infrastruktury na novější verzi slouží klientská úloha aktualizace součástí ESET Security Management Center [https://help.eset.com/es...
Z důvodu změny komunikačního protokolu není komponenta ERA Proxy v ESMC architektuře podporována. Pokud máte ERA Proxy nasazenou například v DMZ nebo vzdálených lokalitách, a není možné zajistit přímé spojení s ESMC serverem, můžete využít stávající virtu...
HTTPS certifikát v případě komponenty Mobile Device Connector používá samotný webový server a je využíván také pro ověřování komunikace [https://help.eset.com/protect_admin/latest/cs-CZ/mobile_device_management.html] mezi mobilním zařízením a serverem. Př...
Prostřednictvím ESET Management Security Center můžete na stanici vzdáleně spustit nástroj pro sesbírání diagnostických dat a výsledný archiv si následně stáhnout prostřednictvím konzole. Snadno tak můžete získat například instalační protokol, ve kterém n...
Mobilní zařízení se k Mobile Device Connectoru [http://servis.eset.cz/Knowledgebase/Article/View/631/60/jak-spravovat-android-a-ios-zarizeni-prostrednictvim-era-6] připojují jednou denně. Častěji je to v případě, kdy server potřebuje na telefon aplikovat ...
Mobile Device Connector (MDC) je samostatná komponenta ESET Remote Administrator (ERA)/ ESET Security Management Center (ESMC) architektury, která zajišťuje správu mobilních zařízení a virtualizuje jejich agenty. Abyste mohli spravovat mobilní zařízení pr...
Mobilní zařízení se v případě architektury ESET Remote Administrator 6 [https://servis.eset.cz/knowledgebase/article/View/432/57/era-6--architektura-systemu] / ESET Security Management Center již nepřipojují přímo k ERA/ESMC Serveru, ale samostatné kompon...
Specialisté technické podpory vás mohou při diagnostice potíží s konzolí pro správu požádat o nastavení úrovně protokolování na hodnotu 'trace'. Pro provedení této akce postupujte podle následujících kroků v závislosti na tom, z jaké komponenty technická ...
Webová konzole ESET PROTECT (dříve ESET Security Management Center a ESET Remote Administrator) běží standardně na portu 443. Pokud máte tento port obsazený jinou aplikací, můžete si změnit číslo portu, na kterém bude konzole dostupná. Změnu provedete v k...
ERA/ESMC/ESET PROTECT Web Console běží na webovém serveru Apache Tomcat, který komunikaci mezi serverem a prohlížečem standardně zabezpečuje prostřednictvím self-signed certifikátu vygenerovaného v průběhu instalace. Pokud chcete použít vlastní certifikát...
Pokud máte některý ze serverových produktů ESET nasazen jako virtuální appliance (například ESET Security Management Center, ESET Virtualization Security…) a specialisté technické podpory vás požádali o zaslání diagnostických protokolů, postupujte podle n...