Databáze znalostí: Firmy > Konzole pro vzdálenou správu > ESET Remote Administrator 6 > Návody a postupy > Skupiny / politiky

Bezpečnostní produkty ESET jsou vybaveny součástí pro monitorování a správu zařízení připojených k počítači. Prostřednictvím tohoto modulu můžete například blokovat všechna USB zařízení. Pokud chcete zjistit, jaká zařízení uživatelé k počítači připojují, ...
ERA Agent kromě stavu bezpečnostního produktu ESET kontroluje také celkový stav systému. Pokud máte například vypnutý systémový firewall, je vyhodnocen tento stav jako bezpečnostní riziko. Z tohoto důvodu následně ve webové konzoly uvidíte počítač jako če...
Pokud chcete nastavit bezpečnostní produkt ESET tak, aby se v rámci firemní sítě aktualizoval z lokálního mirroru, a mimo ni z aktualizačních serverů ESET, vytvořte více aktualizačních profilů. Jeden bude primární, druhý sekundární a použije se při nefunk...
ESET Endpoint Security / Antivirus 6 nabízí možnost potlačit různé bezpečnostní stavy a informace. Uživatelům se tak např. nemusí zobrazovat upozornění o blížícím se konci licence a další informace, které spadají spíše pod správu administrátora. Pro úprav...
V prostředí ERA 6 máme již po instalaci vytvořeno několik dynamických skupin podle typu operačního systému a stavu jednotlivých klientů. V postupu níže si ukážeme, jak si vytvořit vlastní dynamickou skupinu, do které budou patřit klienti s definovaným řet...
V ESET Remote Administrator 6 se nezměnila pouze architektura [http://servis.eset.cz/knowledgebase/article/View/432/57/era-6--architektura-systemu], ale také práce s politikami. Na rozdíl od politik v ESET Remote Administrator 5 je nově každá politika pla...
Politiky představují účinný nástroj pro vzdálenou konfiguraci bezpečnostních produktů ESET. Aplikovat je můžete přímo na konkrétní počítače nebo celé skupiny počítačů (statické i dynamické). Na rozdíl od politik v ESET Remote Administrator 5 [http://servi...
Produkty ESET standardně kontrolují, zda jsou na počítači nainstalovány všechny aktualizace operačního systému. Pokud pro správu aktualizací operačních systémů používáte vlastní nástroje, podle následujících kroků upozornění na neaktualizovaný operační sy...