Databáze znalostí: Firmy > Konzole pro vzdálenou správu > ESET Remote Administrator 6 > Řešené problémy

Předpoklady pro správné zobrazení počítačů v ERA Web konzoly jsou následující: * Na počítačích musí být nainstalován ERA Agent [http://help.eset.com/era_admin/65/cs-CZ/?fs_agent_deploy.htm] s konektivitou k ERA serveru. * Počítače musí být připojeny...
Pokud provozujete Mobile Device Connector na platformě Windows, z důvodu chyby v instalačním balíčku, se chybně vytvořila oprávnění do datové složky produktu. Služba mdmcore si v tomto případě nestahuje aktualizace modulů, které jsou důležité pro konziste...
Po provedení aktualizace databázového systému MySQL na linuxových distribucích, případně ERA virtuální appliance, na verzi 5.6.40-2.e17 dojde z důvodu změn v číslování ODBC konektoru k znefunkčnění ESET Remote Administrator a souvisejících komponent. V př...
Při prvním připojení agenta k ERA serveru se server dotáže DNS na překlad IP adresy zařízení. V případě, že na DNS existuje záznam, zařízení se v ERA objeví pod tímto názvem. Máte-li seznam počítačů, načtený například pomocí serverové úlohy z Active Direc...
ERA Web Console běží na webovém serveru Apache Tomcat, který ke svému provozu vyžaduje doplněk Java. V případě nestandardní nebo nekorektní aktualizace tohoto doplňku nemusí dojít k aktualizaci systémových proměnných, v důsledku čehož webový server přesta...
Mobile Device Connector reportuje do konzole pro vzdálenou správu informace o svém stavu. Níže uvádíme seznam nejčastějších hlášení společně s jejich vysvětlením. CHYBOVÁ ZPRÁVA VYSVĚTLENÍ/ŘEŠENÍ Název MDM serveru neodpovídá CN/SAN v HTTPS cer...
ERA Agent si v průběhu instalace vygeneruje unikátní GUID produktu, které slouží jako hlavní identifikátor konkrétní instance ERA Agenta. Pokud takový počítač naklonujete a použijete jeho operační systém na dalším stroji, v ERA Web Console se nové zařízen...
Při pokusu o přihlášení do webové konzole ESET Remote Administrator (ERA) se vám může zobrazit některá z níže uvedených chyb. > Chyba při komunikaci > Nepodařilo se připojit k serveru. Důvod: server není dostupný > nebo neběží. > Neúspěšné přihlášení U...
Z důvodu objevené zranitelnosti v Sambě (CVE-2016-2016 [https://www.samba.org/samba/security/CVE-2016-2115.html]) je od verze 3.6.23-30.el6_7 standardně deaktivována funkce SMB signing. Protože je tato funkce potřebná pro úspěšnou push instalaci z ESET Re...
Pro provozování ESET Remote Administrator (ERA) na databázovém systému MySQL, je nutné od verze ERA 6.3 zvýšit nejen hodnotu max_allowed_packet [https://servis.eset.cz/knowledgebase/article/View/436/60/instalace-mysql-databaze-pro-pouziti-s-era-6], ale ta...
Pokud jste na serveru již v minulosti měli nainstalován ESET Remote Administrator, při opětovné instalaci nebo instalaci nové verze může Windows Installer zahlásit následující chybu: > Při používání transformací došlo k chybě. Zkontrolujte > platnost za...
Protože ESET Remote Administrator Web Console potřebuje ke svému běhu doplněk Java, při instalaci ERA 6 prostřednictvím all-in-one balíčku proběhne kontrola, zda jej máte v systému nainstalován. Bohužel společnost Oracle od verze Java 8u60 změnila formát ...
ERA Agent se potřebuje připojovat k aktualizačním serverům ESET stejně jako klientské produkty. Je to z důvodů, aby si ERA Agent mohl aktualizovat moduly, které potřebuje stejně jako koncový produkt ESET ke svému běhu. Dále zjišťuje stav virové databáze a...
Pokud ESET Remote Administrator 6 instalujete do vlastní MS SQL databáze a instalace selže na připojení do databáze s chybou: > "Unable to connect to the databases (error 65535) - please check all > connection information and check if selected ODBC driv...