Databáze znalostí: Firmy > Konzole pro vzdálenou správu > ESET Remote Administrator 6 > Návody a postupy


Mobilní zařízení se k Mobile Device Connectoru [http://servis.eset.cz/Knowledgebase/Article/View/631/60/jak-spravovat-android-a-ios-zarizeni-prostrednictvim-era-6] připojují jednou denně. Častěji je to v případě, kdy server potřebuje na telefon aplikovat ...
Soubory s nimiž pracuje operační systém i uživatel jsou v reálném čase kontrolovány prostřednictvím rezidentní ochrany. V případě potřeby můžete kdykoli spustit volitelnou kontrolu počítače. V tomto článku si ukážeme, jak spustit kontrolu s vlastními para...
Ve výchozí konfiguraci používají produkty ESET STANDARDNÍ REŽIM LÉČENÍ. To znamená, že pokud program nedokáže automaticky rozhodnout, co s objektem provést, uživateli se zobrazí dialogové okno se seznamem dostupných akcí. Typicky je to v případech DETEKCE...
Přehled zachycených hrozeb bezpečnostními produkty ESET ve vaší síti naleznete v ESET Remote Administrator na záložce Hrozby [http://help.eset.com/era_admin/65/cs-CZ/threats.htm]. Pokud je ve sloupci AKCE uvedena informace o provedené akci, například přer...
Podle níže uvedených kroků můžete přesunout ESET Remote Administrator provozovaný jako virtuální appliance například na jiný hypervizor. Stejný postup můžete použít také k aktualizaci operačního systému, tedy přechod z virtuální appliance běžící na CentOS...
Pokud v síti používáte pro vás legitimní aplikaci, kterou produkty ESET detekují jako potenciálně nechtěnou [https://help.eset.com/glossary/cs-CZ/unwanted_application.html], zneužitelnou [https://help.eset.com/glossary/cs-CZ/unsafe_application.html] nebo ...
Součástí produktů ESET je tzv. Prezentační režim. Tato funkce se automaticky aktivuje při spuštění jakékoli aplikace v režimu celé obrazovky a zabraňuje zobrazování informačních oken (o úspěšné aktualizaci produktu, zachycení infiltrace atp.) produktu ESE...
V ESET Remote Administrator se od verze 6.5 výrazně změnil bezpečnostní model. Nově je založen na přístupu ke statické skupině a díky tomu oprávnění můžete přidělovat na konkrétní objekty (úlohy, politiky, ....). Z tohoto důvodu byste po provedení aktuali...
ESET Remote Administrator dokáže číst z Active Directory také popis počítače. Pokud chcete tento atribut zobrazovat v ERA Web Console v detailech zařízení, vytvořte si serverovou úlohu pro synchronizaci statické skupiny [http://help.eset.com/era_admin/65/...
Při vzdálené instalaci produktu ESET Endpoint Security se síť, do které je stanice připojena, automaticky označí jako veřejná. Pro změnu typu sítě a povolení sdílení postupujte podle následujících kroků. POZNÁMKA: Pokud používáte ESET Remote Administrat...
Mobile Device Connector (MDC) je samostatná komponenta ESET Remote Administrator (ERA)/ ESET Security Management Center (ESMC) architektury, která zajišťuje správu mobilních zařízení a virtualizuje jejich agenty. Abyste mohli spravovat mobilní zařízení pr...
Informace o zachycených hrozbách bezpečnostními produkty ESET ve vaší síti naleznete v ESET Remote Administrator na záložce Hrozby [https://servis.eset.cz/Knowledgebase/Article/View/681]. V této části máte k dispozici data o samotném detekovaném objektu v...
Prostřednictvím ESET Remote Administrator 6 můžete vzdáleně odinstalovat aplikace [http://help.eset.com/era_admin/63/cs-CZ/client_tasks_software_uninstall.htm] z klientských stanic. Zda je možné aplikaci odinstalovat, zjistíte přímo v detailech konkrétní ...
Informaci o aktuálně přihlášeném uživateli na konkrétní stanici si můžete v ESET Remote Administrator 6 zobrazit několika způsoby. Níže si vyberte ten, který vyhovuje vašim potřebám. » ZOBRAZENÍ DETAILU ZAŘÍZENÍ » VYTVOŘENÍ PŘEHLEDU JE DOBRÉ VĚDĚT: ...
Specialisté technické podpory vás mohou při diagnostice potíží s konzolí pro správu požádat o nastavení úrovně protokolování na hodnotu 'trace'. Pro provedení této akce postupujte podle následujících kroků v závislosti na tom, z jaké komponenty technická ...
Dynamické skupiny v ESET Remote Administrator 6 představují účinný nástroj pro filtrování počítačů. Filtrovat počítače můžete na základě jejich stavu, instalovaných aplikací, nastavení operačního systému atp. Na následujících řádcích si ukážeme krok za kr...
Dynamické skupiny v ESET Remote Administrator 6 představují účinný nástroj pro automatizaci. Pokud chcete zajistit, aby každý nový počítač připojený do sítě byl chráněný bezpečnostním produktem ESET, postupujte podle následujících kroků: Vytvořte zásadu...
Z bezpečnostních důvodů je na virtuální appliance ESET Remote Administrator 6 (ERA) blokován ping v systémovém firewallu. Pokud chcete ping povolit, postupujte podle následujících kroků. Připojte se k ERA 6 virtuální appliance. Pokud nevíte jak, postupu...
Pokud chcete mít na ERA virtuální appliance aktuální čas, doporučujeme nastavit pravidelnou synchronizaci vůči svému doménovému řadiči nebo serveru v internetu. Pro nastavení synchronizace času můžete postupovat podle následujících kroků: Připojte se k ...
Pokud se chcete do ERA/ESMC Web Console přihlašovat prostřednictvím doménových údajů [http://servis.eset.cz/Knowledgebase/Article/View/496/60/jak-se-do-era-web-console-prihlasit-prostrednictvim-domeny], je potřeba appliance připojit do domény. K tomu je p...
Virtuální appliance ESET Security Management Center je postavena na operačním systému CentOS a data ukládá do externí MySQL databáze. Protože ESMC Server neprovádí zálohu databáze, doporučujeme jí zálohovat ručně pro zabránění ztráty dat. Je dobré vědět...
Pokud máte přístup do nastavení klientských produktů ESET chráněn heslem a toto heslo jste zapomněli, můžete ho zrušit prostřednictvím politiky v ESET Remote Administrator 6. V ERA WEB CONSOLE přejděte na záložku ADMINISTRACE > POLITIKY a vytvořte novou...
Pro aktualizaci ESET Remote Administrator Server, ERA Web Console a dalších komponent ERA infrastruktury na novější verzi, případně ESET Security Management Center [http://servis.eset.cz/Knowledgebase/Article/View/688], slouží klientská úloha aktualizace ...
ERA/ESMC/ESET PROTECT Web Console běží na webovém serveru Apache Tomcat, který komunikaci mezi serverem a prohlížečem standardně zabezpečuje prostřednictvím self-signed certifikátu vygenerovaného v průběhu instalace. Pokud chcete použít vlastní certifikát...
Do webové konzole ERA 6 se můžete přihlašovat prostřednictvím svého doménového účtu a nemusíte si vytvářet další účet speciálně pro ESET Remote Administrator. Tato možnost však není dostupná ihned po instalaci ERA serveru a nejprve musíte namapovat nějako...
Instalační balíček ESET Remote Administrator Serveru 6 standardně zapisuje data do databáze v angličtině. Pokud chcete jazyk změnit na vámi preferovaný, postupujte podle následujících kroků v závislosti na tom, jakým způsobem ERA server instalujete: » A...
ERA 6 je dostupná také jako virtual appliance, kdy výsledkem importu obrazu do virtuálky je připravené prostředí založené na linuxové distribuci CentOS. Tento návod však ukazuje vlastní instalaci jednotlivých komponent na již fungující operační systém Lin...
Pokud budete nasazovat ESET Remote Administrator 6 společně s novými produkty ESET pro zabezpečení firemních počítačů, doporučujeme Vám pro první orientaci v ERA 6 použít průvodce. Pomocí tohoto průvodce totiž projdete v 7 krocích prvotní doporučené nasta...
Pokud máte některý ze serverových produktů ESET nasazen jako virtuální appliance (například ESET Security Management Center, ESET Virtualization Security…) a specialisté technické podpory vás požádali o zaslání diagnostických protokolů, postupujte podle n...
ESET Remote Administrator 6 již nenabízí použití interní databáze. Je nutné nainstalovat externí databázový systém. Zde jsou možnosti instalace, které ERA nabízí: » INSTALACE ERA S POUŽITÍM DATABÁZE MICROSOFT SQL EXPRESS » INSTALACE ERA S POUŽITÍM VLA...
MySQL představuje v porovnání s Microsoft SQL Express, který standardně obsahuje instalátor ERA, výrazně lehčí variantu databáze s rozumným výkonem. Instalace je jednoduchá a časově nenáročná. Pokud chcete nainstalovat ERA server s použitím této databáze,...