Databáze znalostí: Obecné informace a návody > Návody a postupy

Ransomware, škodlivý kód šifrující data a vyžadující výkupné za jejich dešifrování, patří mezi významné hrozby dnešní doby. Protože autoři tohoto škodlivého kódu využívají komponenty operačního systému, které většina uživatelů k běžným činnostem nepotřebu...
Pokud chcete provést aktualizaci na Windows 10, doporučujeme postupovat podle níže uvedených kroků. Vyhnete se tak případným problémům, kdy v novém systému Windows 10 zůstane nekompatibilní produkt ESET. Doporučený postup se skládá z těchto kroků: » OVĚ...
» CO JE ESET LOG COLLECTOR? » JAK SE ESET LOG COLLECTOR POUŽÍVÁ? Poznámka: Pro sesbírání dat na macOS [http://servis.eset.cz/Knowledgebase/Article/View/609] a linuxu [http://servis.eset.cz/Knowledgebase/Article/View/627] použijte nástroj ESET Support ...
Tento návod vám pomůže s orientací v Centru technické podpory. Pro základní práci se podívejte do kapitoly 2.1 Vyhledávací lišta, která popisuje, jak informace vyhledávat. Další kapitoly pak přibližují jednotlivé části a stránky systému technické podpory....
Program ESET Vzdálená pomoc slouží ke správě vzdáleného počítače prostřednictvím internetového připojení. Dovoluje specialistovi technické podpory pracovat přímo na vzdáleném počítači zákazníka a zároveň umožňuje přenos souborů mezi oběma počítači. Při ře...
V průběhu instalace produktu ESET se můžete zapojit do programu zvyšování spokojenosti zákazníků. Svou účastí v programu poskytujete společnosti ESET užitečné anonymní data související s používáním produktu ESET, např. informace o chybách a pádech produkt...
V případě, že jste zaznamenali nekorektní zacházení se zprávami při integrovaném doplňku v poštovním klientovi, specialisté technické podpory vás mohou požádat o vytvoření diagnostických protokolů. Tato data nám následně pomohou identifikovat příčinu a př...
Při řešení problémů s produktem ESET instalovaným na linuxové distribuci, vás můžete technická podpora požádat o zaslání diagnostických dat. Potřebná data sesbírá skript INFO_GET.COMMAND. Níže uvádíme návod na jeho použití, v závislosti na tom zda: » po...
Při řešení problémů s produktem ESET instalovaným na operačním systému macOS vás může technická podpora požádat o zaslání diagnostických dat. Potřebná data získáte pomocí nástroje ESET Log Collector. Níže uvádíme návod na jeho použití. Poznámka: Pro ses...
Při řešení problémů s filtrováním zpráv produkty ESET určenými pro ochranu poštovních serverů, vás technická podpora může požádat o zaslání diagnostických dat. Potřebná data získáte pomocí následujících kroků: V hlavním menu produktu ESET přejděte na zá...
Pokud máte některý ze serverových produktů ESET nasazen jako virtuální appliance (například ESET Security Management Center, ESET Virtualization Security…) a specialisté technické podpory vás požádali o zaslání diagnostických protokolů, postupujte podle n...
Pokud obdržíte od technické podpory nové programové moduly, které zpravidla řeší nějaký problém či nestandardní chování programu ESET, postupujte podle níže uvedených kroků pro jejich nahrání do nainstalovaného programu ESET. UPOZORNĚNÍ: Programové modu...
Při diagnostice problému vás technická podpora může požádat o vytvoření výpisu paměti konkrétního procesu. Potřebná data získáte prostřednictvím aplikace ProcDump pomocí následujících kroků. Je dobré vědět: Abyste mohli vytvořit výpis paměti procesu ESE...
Pokud jste od společnosti ESET obdrželi seznam licencí v CSV souboru, pomocí následujícího návodu jednotlivé licence snadno rozdistribujete e-mailem konkrétním osobám při využití hromadné korespondence v textovém editoru Microsoft Word. Otevřete si CSV ...
Pokud dochází ve vaší síti k problémům při komunikaci a technická podpora ESET vás požádala o protokol síťového provozu z aplikace Wireshark, postupujte podle následujících kroků: Stáhněte si a nainstalujte aplikaci WIRESHARK:  STÁHNOUT __ [http://www...
Někdy je nutné poslat na technickou podporu soubory s větší velikostí než 8 MB, což je celkový limit pro přílohy posílané prostřednictvím kontaktního formuláře [https://www.eset.com/cz/podpora/kontakt/]. Pro zasílání některých protokolů [http://servis.ese...
Jedním ze způsobů, jak kontaktovat technickou podporu, je vytvoření a odeslání dotazu přímo z nainstalovaného produktu ESET ve vašem počítači. Při vytvoření dotazu přímo v produktu máte možnost jednoduše připojit i další důležité informace, jako např. pro...
ESET SysInspector je aplikace, která poskytuje souhrnný přehled o stavu operačního systému. Na jednom místě naleznete položky, které se spouštějí po startu systému, běžící služby, zavedené ovladače a další informace. Protokol z této aplikace je vhodným ná...
Před kontaktováním technické podpory nejprve zkuste nalézt odpověď na vaši otázku v Databázi znalostí [https://servis.eset.cz/Knowledgebase/List], kterou pravidelně aktualizujeme a doplňujeme. Po odeslání požadavku na technickou podporu přímo z produktu n...