Pro zajištění maximální ochrany si bezplatně aktualizujte vámi používané řešení ESET na nejnovější verzi:
Starší verze produktů ESET již nebude brzy možné provozovat na Windows 10, stejně tak aktuální produkty na systémech bez podpory SHA-2. Přehled dotčených verzí společně s možnými aktualizačními scénáři naleznete v migračním průvodci.

Databáze znalostí: Domácnosti > Řešené problémy > Aktualizace

Během pokusu o aktualizaci detekčního jádra produktu ESET se může zobrazit jedno z následujících upozornění: > _AKTUALIZACE VIROVÉ DATABÁZE NEBYLA ÚSPĚŠNÁ_ > Aktualizace virové databáze skončila chybou > Chyba 0073 > Server nenalezen > Nedokumentovaná z...
Pro správně fungující aktualizace virové databáze je nutné mít v počítači nastavené správné datum a čas. Pokud dojde k nesprávné změně systémového data a času, např. po chybném nastavení nebo při výpadku interního napájení BIOSu, bude dočasně aktualizace ...
Pokud jste zjistili, že zakoupený produkt nevyhovuje vašim požadavkům, poradíme, jak jiný domácí produkt nainstalovat přímo z programu stávajícího, bez nutnosti odinstalace [http://servis.eset.cz/Knowledgebase/Article/View/75] stávajícího produktu a nové ...
V případě potíží s aktualizací produktu (detekčních a programových modulů) vás mohou specialisté technické podpory požádat o vytvoření diagnostického protokolu z neúspěšného pokusu o aktualizaci. Pro vytvoření požadovaných dat postupujte podle následující...
V některých případech se může stát, že ESET Cyber Security/ESET Cyber Security Pro vás bude upozorňovat na nutnost stažení virové databáze i ve chvíli, kdy máte staženou nejnovější verzi virové databáze. V takovém případě postupujte podle následujících kr...
Chyba při vytváření názvu dočasného souboru během aktualizace virové databáze může být způsobena: * Nedostatkem volného místa na pevném disku. * Nedostupností složky pro ukládání dočasných souborů (C:\Windows\Temp). Pro odstranění této chyby po...
Po aktualizaci ESET Cyber Security nebo ESET Cyber Security Pro může v ojedinělých případech docházet k pádům procesu esets_proxy. V takovém případě postupujte podle následujících kroků pro vyřešení problému.   UPOZORNěNí: Tento návod vyžaduje hl...
Pokud používáte bezpečnostní produkty ESET Cyber Security nebo ESET Cyber Security Pro na operačním systému Mac a zobrazila se v průběhu aktualizace virové databáze chyba > _General Compiler Error,_ došlo pravděpodobně během stahování k chybě. Pro vyře...
Po instalaci aktualizací Windows KB2735855 a KB2750841 na Windows 7, Windows Server 2008 R2 a novější systémech může docházet k tomu, že všechny stahované soubory z internetu jsou poškozeny. Týká se to také aktualizací virové databáze produktů ESET. Zá...