Databáze znalostí: Domácnosti > Řešené problémy > Aktualizace

Během pokusu o aktualizaci detekčního jádra produktu ESET se může zobrazit jedno z následujících upozornění: > _MODULY SE NEPODAŘILO AKTUALIZOVAT_ > Chyba 0073 > Server nenalezen > Nedokumentovaná závažná chyba (0x1101) > Nedokumentovaná závažná chyba (...
Pro správně fungující aktualizace detekčního jádra je nutné mít v počítači nastavené správné datum a čas. Pokud dojde k nesprávné změně systémového data a času, např. po chybném nastavení nebo při výpadku interního napájení BIOSu, bude dočasně aktualizace...
V případě potíží s aktualizací produktu (detekčních a programových modulů) vás mohou specialisté technické podpory požádat o vytvoření diagnostického protokolu z neúspěšného pokusu o aktualizaci. Pro vytvoření požadovaných dat postupujte podle následující...
Po aktualizaci ESET Cyber Security nebo ESET Cyber Security Pro může v ojedinělých případech docházet k pádům procesu esets_proxy. V takovém případě postupujte podle následujících kroků pro vyřešení problému.   UPOZORNěNí: Tento návod vyžaduje hl...
Pokud používáte bezpečnostní produkty ESET Cyber Security nebo ESET Cyber Security Pro na operačním systému Mac a zobrazila se v průběhu aktualizace virové databáze chyba > _General Compiler Error,_ došlo pravděpodobně během stahování k chybě. Pro vyře...
Po instalaci aktualizací Windows KB2735855 a KB2750841 na Windows 7, Windows Server 2008 R2 a novější systémech může docházet k tomu, že všechny stahované soubory z internetu jsou poškozeny. Týká se to také aktualizací virové databáze produktů ESET. Zá...