Pro zajištění maximální ochrany si bezplatně aktualizujte vámi používané řešení ESET na nejnovější verzi:
Starší verze produktů ESET již nebude brzy možné provozovat na Windows 10, stejně tak aktuální produkty na systémech bez podpory SHA-2. Přehled dotčených verzí společně s možnými aktualizačními scénáři naleznete v migračním průvodci.

Databáze znalostí: Domácnosti > Návody a postupy

Pokud chcete provést aktualizaci na Windows 10, doporučujeme postupovat podle níže uvedených kroků. Vyhnete se tak případným problémům, kdy v novém systému Windows 10 zůstane nekompatibilní produkt ESET. Doporučený postup se skládá z těchto kroků: » OVĚ...
V posledních verzích produktů pro Windows jsme z důvodu vyšší bezpečnosti a přehlednosti rozdělili výjimky na detekční a výkonnostní. * Výkonnostní výjimky je vhodné vytvořit v případě, kdy kontrola specifických souborů zpomaluje počítač, případně dod...
Většina produktů ESET podporuje import a export nastavení. Toho je možné využít např. při opakované instalaci, kdy nemusíte veškeré volby v produktu nastavovat znovu. Nejprve si nastavení vyexportujete a uložíte do souboru. Tento soubor pak můžete kdykoli...
__ PC a další stolní zařízení __ Chytrá mobilní zařízení PC A DALŠÍ STOLNÍ ZAŘÍZENÍ Pokud potřebujete ověřit, jakou verzi produktu ESET používáte, postupujte podle následujících kroků: » ZJISTĚTE, JAKÝ PRODUKT POUŽÍVÁTE » ZJISTĚTE, JAKOU VERZI AP...
Prodloužili jste si platnost licence na produkt ESET Smart Security Premium, ale ani po 24 hodinách nedošlo k propsání nového data platnosti do součásti ESET Password Manager? V některých případech nemusí dojít k přenosu informace mezi našimi licenčními s...
Používáte ESET NOD32 Antivirus a rozhodli jste pro přechod na vyšší verzi produktu, například ESET Internet Security? V tomto článku si ukážeme, jak snadno změnit produkt ESET ve vašem počítači tak, aby odpovídal nově zakoupené licenci. Dále vás seznámíme...
S příchodem operačního systému Android 8 se rozšířily možnosti pro správu oznámení [https://support.google.com/android/answer/9079661?hl=cs] zobrazovaných na obrazovce vašeho zařízení. Ukážeme si, jak nastavit pouze důležitá oznámení produktu ESET, a jak ...
Chcete převést nájemné on-line, otevřete zabezpečený prohlížeč, ale ohlásí se jako nefunkční? Vzhledem k rychlému vývoji internetových prohlížečů se může stát, že po aktualizacích na novější verzi modul bankovnictví přestat fungovat. Stejný problém může n...
Specialisté technické podpory vás mohou v případě potřeby požádat o zaslání diagnostických dat přímo z vašeho mobilního zařízení s operačním systémem Android. Tato data vytvoříte a zašlete jedním z níže uvedených postupů. » VYTVOŘENÍ DOTAZU PŘÍMO Z APLI...
Soubory s nimiž pracuje operační systém i uživatel jsou v reálném čase kontrolovány prostřednictvím rezidentní ochrany. V případě potřeby můžete kdykoli spustit volitelnou kontrolu počítače. V tomto článku si ukážeme, jak spustit kontrolu s vlastními para...
Produkty ESET standardně při běhu aplikací v režimu celé obrazovky nezobrazují vyskakovací okna informující o činnosti programu a okna vyžadující interakci uživatele, aby nenarušovaly hraní her, sledování filmů nebo běžící prezentace. Pokud chcete tuto fu...
Společnost Xiaomi do své nadstavby MIUI operačního systému Android implementovala možnost, kdy si uživatel může ručně zvolit oprávnění, které aplikaci přidělí. Dále také automaticky ukončuje aplikace běžící na pozadí po uzamčení obrazovky. Pokud ponecháte...
Společnost Huawei do své nadstavy EMUI operačního systému Android implementovala funkci, která po uzamčení obrazovky automaticky ukončuje všechny běžící aplikace. Ve výchozím nastavení se nainstalovaný produkt ESET Mobile Security/ESET Endpoint Security/E...
V případě, že se potýkáte s nekorektním chováním modulu internetové ochrany, specialisté technické podpory vás mohou požádat o aktivaci diagnostického protokolování. Podle následujících kroků aktivujete generování PCAP protokolů. Důležité: Mějte na pamě...
Provedli jste změny v konfiguraci produktu ESET Server Security pro Linuxu (4.x), restartovali službu, ale přesto se žádná změna neprojevila? Ujistěte se, zda jste upravovali správný soubor. V umístění /opt/eset/esets se nachází pouze vzorový konfigurač...
Pokud potřebujete vytvořit výjimku pro konkrétní soubor, složku nebo aplikaci, a vyloučit tak objekt z rezidentní kontroly programu ESET Cyber Security / ESET Cyber Security Pro, postupujte podle následujících kroků. Poznámka: Pokud používáte produkty p...
Modul filtrování protokolů v bezpečnostních produktech ESET zajišťuje kontrolu aplikačních protokolů (HTTP, POP3) ve všech aplikacích. V případě, že síťová komunikace není blokována ESET firewallem [http://servis.eset.cz/Knowledgebase/Article/View/572/0/c...
Součástí produktů ESET je funkce pro blokování webových stránek. Prostřednictví ní můžete definovat seznam povolených i blokovaných adres, na které bude povolen nebo zakázán přístup z daného počítače, případně sestavit seznam URL adres vyloučených z kontr...
Součástí vybraných produktů ESET určených pro domácí uživatele je funkce Anti-Theft, která umožňuje vystopování zařízení v případě ztráty nebo odcizení. Po vytvoření online ESET účtu a aktivaci funkce Anti-Theft si po označení zařízení jako ztracené monit...
Produkty ESET pro domácí i firemní uživatele určené pro ochranu koncových stanic (PC) disponují funkcí, pomocí které můžete blokovat výměnná média (CD, DVD, USB aj.). Snižuje se tak riziko infiltrace z výměnných médií, které nepovažujete za důvěryhodné. ...
V případě, že chcete nainstalovaný program ESET přepnout do jiného jazyka, například z angličtiny do češtiny nebo opačně, postupujte podle následujících kroků, podle toho, na jakém zařízení máte program ESET nainstalován. » STOLNÍ POČÍTAČ NEBO NOTEBOOK ...
Součástí produktů ESET určených k ochraně klientských stanic je modul pro ochranu poštovních klientů. Ten zajišťuje kontrolu příchozích a odchozích zpráv a umožňuje do zpráv vkládat informaci, že zpráva byla zkontrolována a není infikovaná. Standardně pro...
Funkce ESET Anti-Theft, která je součástí vybraných produktů ESET pro domácí uživatele, poskytuje možnost pro získání zařízení v případě, že jej ztratíte nebo vám jej někdo odcizí. Pokud máte stolní počítač, případně na mobilním zařízení používáte jiné ře...
Pokud potřebujete odebrat své zařízení z portálu my.eset.com, například z důvodu, že jste zařízení prodali, postupujte podle následujících kroků. Přihlaste se ke svému ESET účtu na portále my.eset.com [http://my.eset.com]. Klikněte na ikonu __ v pravé...
Pokud potřebujete dočasně vypnout rezidentní ochranu souborového systému, postupujte podle následujících kroků: Poznámka: Pokud potřebujete dočasně vypnout firewall, klikněte sem [http://servis.eset.cz/Knowledgebase/Article/View/270/24/jak-docasn-pozast...
Operační systém Windows z bezpečnostních důvodů skrývá některé důležité systémové složky a soubory. V některých případech je však nutné s těmito soubory a složkami pracovat, např. na základě obdrženého postupu z technické podpory. Zde je návod pro zobraze...
Součástí bezpečnostních produktů ESET od verze 5 je Host-based Intrusion Prevention System (HIPS). Jedná se o modul, který monitoruje systémové akce a rozpoznává podezřelé aktivity, které na základě definovaných pravidel blokuje a zabraňuje tak neoprávněn...
Součástí vybraných produktů ESET pro domácí uživatele je funkce rodičovská kontrola, pomocí které můžete svým dětem zakázat přístup na stránky s nevhodným obsahem. V tomto příkladě Petr a Kristýna jsou zvídavé děti. Pojďme si projít, jak nastavit jejich o...
Pokud chcete na daném počítači zablokovat všechny webové stránky a povolit pouze vybrané, postupujte podle následujících kroků. Poznámka: Pokud je vaším cílem spíše zablokování konkrétních webových stránek pro určité uživatelské účty (například účty dět...
Aktivovaný modul filtrování protokolů zajišťuje kontrolu aplikačních protokolů (HTTP, POP3) a funguje nezávisle na použitém webovém prohlížeči nebo poštovním klientovi. Pokud komunikace s cílovým zařízením funguje (není blokována Personálním firewallem [h...
Bezpečnostní produkty ESET standardně kontrolují také komunikaci zapouzdřenou do protokolu SSL/TLS [http://servis.eset.cz/Knowledgebase/Article/View/662/]. Pro minimalizaci problémů spojených s inspekcí šifrované komunikace je automaticky z kontroly vylou...
Součástí bezpečnostních produktů ESET je Filtrování protokolů. Tento modul zajišťuje kontrolu obsahu aplikačních protokolů (HTTP, POP3) pomocí služby ESET kernel service (ekrn.exe) a funguje jako interní proxy server. Automaticky jsou detekovány webové pr...
Součástí produktů ESET je funkce, která upozorňuje uživatele na dostupnost aktualizací operačního systému Windows. Tato upozornění jsou standardně zapnuta a uživatel je informován pouze o dostupnosti kritických aktualizací. Pokud chcete tuto funkci vypn...
Nejnovější verze produktů ESET zobrazují aktuální úroveň ochrany vašeho systému v hlavním okně programu v sekci Domů a zároveň pomocí IKONY STAVU OCHRANY v pravém horním rohu okna. Barva vždy reflektuje aktuální stav bezpečnosti počítače. Zelená - Maxim...
Program ESET se spouští automaticky při startu počítače, provádí kontrolu běžících aplikací, otevíraných souborů a v pravidelném intervalu stahuje také aktualizace. Za běžných podmínek se o něj nemusíte zajímat. Pokud potřebujete zadat licenční údaje, spu...
Nouzový režim systému Windows umožňuje řešení mnoha potíží, jelikož v tomto režimu je možné provést změny v nastavení aplikací a služeb, které v normálním režimu Windows nejsou možné. V Nouzovém režimu se spustí systém Windows pouze se základními ovladači...