Databáze znalostí: Domácnosti > Řešené problémy

Co dělat, pokud program ESET padá?

Autor: | Poslední úprava: 14.05.2020 11:47:04

V případě, že dochází k pádu aplikace ESET a jejich procesů (ekrn.exe, egui.exe), ověřte, zda nemáte nainstalovánu některou kolizní aplikaci. Seznam těchto aplikací naleznete v tomto článku. Tyto aplikace nejsou kompatibilní s produkty ESET a je doporučeno je odinstalovat.

Aplikace ESET spadla


Jestliže nepoužíváte žádnou kolizní aplikaci, aktivujte následujícím postupem automatické vytváření diagnostických výpisů paměti. Technická podpora ESET může na základě informací z těchto výpisů zjistit, co vedlo k pádu aplikace. Aktivaci provedete přímo v nastavení svého produktu ESET pomocí následujících kroků.

Aktivace diagnostických výpisů operační paměti produktu ESET

Otevřete hlavní okno programu ESET. Pokud nevíte jak, postupujte podle tohoto návodu.

Stiskněte klávesu F5 a zobrazte si Rozšířená nastavení

Přejděte do sekce Nástroje > Diagnostika.

Nastavení diagnostického výpisu paměti aplikace ESET

V rozbalovacím menu Typ výpisu: vyberte požadovaný typ výpisu. K dispozici jsou tři typy výpisů:

 • Úplný (doporučeno)
  Zaznamená celý obsah systémové paměti, když aplikace nečekaně spadne. Kompletní výpis z paměti může obsahovat data procesu, která běžela v době, kdy byl výpis vytvořen.
 • Minimální
  Zaznamená nejmenší sadu užitečných informací, které mohou pomoci identifikovat důvod, proč aplikace nečekaně spadla.
  Tento typ výpisu může být užitečný, pokud máte omezený prostor na disku. Kvůli malému množství informací však nemusí být z tohoto výpisu patrné, proč došlo k chybě programu.
 • Žádný (tento pro nepoužívejte)
  K výpisu paměti nebude docházet.

Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno s pokročilým nastavením. Pokud nyní dojde k chybě programu ESET, automaticky se vytvoří soubor s výpisem paměti a uloží se do složky:
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\Diagnostics\

Obsah této složky zabalte archivu a zašlete společně s daty z aplikace ESET Log Collector na technickou podporu ESET.

Po vytvoření výpisu můžete vrátit nastavení generování výpisů na hodnotu Žádný.

Poznámka:
Složka s výpisem je standardně v operačním systému skryta. K obsahu složky se nejlépe dostanete přes pokročilé nastavení produktu ESET po stisku klávesy F5, záložka Nástroje > Diagnostika a kliknutím na tlačítko Otevřít.

Štítky: ESET padá, program padá, aplikace padá, runtime error, dump, crash dump