Databáze znalostí

Co dělat, pokud počítač padá do modré obrazovky (BSOD)?

Autor: Martin Buchta | Poslední aktualizace: 17.09.2014 09:36:34

Modrá obrazovka (BSOD) je stav, kdy je cíleně přerušena činnost operačního systému Windows. Systém Windows se tak vlastně sám chrání, pokud dojde k výjimce, která neumožňuje jeho další chod.
Nejčastěji tuto výjimku způsobuje kolize mezi dvěma ovladači.

Pokud dochází k opakovanému výskytu BSOD, je vhodné vytvořit tzv. memory dump neboli soubor, do kterého je v okamžiku pádu systému zaznamenán aktuální obsah paměti počítače.
Memory dump představuje velmi cenný zdroj informací pro vývojáře a technickou podporu při hledání problémů a příčin chybného chování systému a aplikací.

 

Upozornění

Upozornění:
Níže uvedený postup je určen pro pokročilé uživatele. Můžete také kontaktaktovat technickou podporu, která potřebná nastavení provede za vás pomocí vzdáleného připojení.

 

Postup vytvoření memory dumpu, pokud dochází k výskytu modré obrazovky:


Krok 1: Nastavení velikosti vytvořeného záznamu (memory dumpu)

číslo

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač a vyberte položku Vlastnosti.

Otevření diaglovogého okna Vlastnosti systému

Upozornění Upozornění:
V případě Windows Vista/7/8 klikněte v zobrazeném dialogovém okně vlevo na položku Upřesnit nastavení systému.číslo

Přejděte na záložku Upřesnit a klikněte na tlačítko Nastavení v sekci Spuštění a zotavení systému.

Otevření diaglovogého okna Vlastnosti systému na záložce Upřesnit

číslo

V sekci Zapsat ladící informace vyberte z rozbalovacího seznamu Úplný výpis stavu paměti. Zároveň si poznamenejte cestu, kam se výpis paměti vytvoří (standardně C:\Windows\MEMORY.DMP).
Pokud není k dispozici volba Úplný výpis stavu paměti, velikost paměti ve vašem počítači je vyšší než 2 GB.
V takovém případě je nutné nejprve omezit použití operační paměti na 2 GB. Zatím nic nenastavujte a pokračujte dalším krokem.

Nastavení úplný výpis stavu paměti


Krok 2: Aktivace výpisu pro systémy s větší pamětí

Výpis operační paměti je standardně omezen na velikost 2 GB. Pokud máte v počítači nainstalováno více paměti, je nutné ji dočasně omezit tímto postupem:


Pro operační systém Windows Vista/7/8/Server 2008/2008 R2

číslo

Klikněte na tlačítko Start >Všechny programy > Příslušenství. Pravým tlačítkem pak klikněte na položku Příkazový řádek a vyberte možnost Spustit jako správce.

Spuštění příkazového řádku jako správce

číslo

Pokud se vám zobrazí dotaz, zda chcete povolit, aby následující program provedl změny v tomto počítači, klikněte na Ano.

Povolení spuštění příkazového řádku

číslo

Do příkazového řádku zadejte příkaz bcdedit /set TRUNCATEMEMORY 2139095040, stiskněte klávesu Enter a restartujte počítač.

Zadání příkazu bcdedit /set TRUNCATEMEMORY 2139095040 do příkazové řádky

číslo

Po restartu již můžete nastavit Úplný výpis stavu paměti, viz krok 3 v předchozí části.

Nastavení úplného výpisu paměti ve Windows

Pro operační systém Windows XP/Server 2003

číslo

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač a vyberte Vlastnosti.

Otevření diaglovogého okna Vlastnosti systému

číslo

Přejděte na záložku Upřesnit a klikněte na tlačítko Nastavení v sekci Spuštění a zotavení systému.

Otevření diaglovogého okna Vlastnosti systému na záložce Upřesnit

číslo

Nyní klikněte na tlačítko Upravit.

Nastavení spouštění systému

číslo

V poznámkovém bloku se otevře konfigurační soubor boot.ini. Zde doplňte parametr MaxMem=2000 na řádek s verzí operačního systému. Celý řádek potom může vypadat takto:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /MAXMEM=2000

Úprava souboru boot.ini

číslo

Po restartu již můžete nastavit Úplný výpis stavu paměti, viz krok 1, část 3.

Nastavení úplného výpisu stavu paměti

Krok 3 - Vygenerování memory dumpu během problémového stavu

Po nastavení výpisu paměti vyvolejte znovu činnost, při které dochází k BSOD.
Po následném restartování počítače naleznete soubor MEMORY.DMP s úplným výpisem operační paměti ve vámi definované složce (standardně C:\Windows).
Tento soubor zabalte jako .zip nebo .rar, uložte na FTP server společnosti ESET nebo využijte internetové úschovny a odkaz na soubor zašlete na technickou podporu.

Upozornění

Poznámka:
Přístupové údaje na FTP server ESET: ftp://incoming:incoming@ftp.eset.cz,
Adresa serveru: ftp.eset.cz, Přihlašovací jméno: incoming, heslo: incoming

Krok 4 - Obnovení původního nastavení paměti

Do příkazového řádku zadejte bcdedit /deletevalue TRUNCATEMEMORY případně odeberte hodnotu MAXMEM=2000 ze souboru boot.ini a restartujte počítač.

 

Štítky: BSOD, modrá obrazovka

Hodnocení článku (1 hlasující(ch))
Tento článek se hodil
Tento článek není nic moc