ESET Vzdálená pomoc

Autor: | Poslední úprava: 02.05.2023 16:18:24

Program ESET Vzdálená pomoc slouží ke správě vzdáleného počítače prostřednictvím internetového připojení. Dovoluje specialistovi technické podpory pracovat přímo na vzdáleném počítači zákazníka a zároveň umožňuje přenos souborů mezi oběma počítači. Při řešení problémů tak není uživatel zatěžován pokyny, vše provede technik přímo na svém počítači, přičemž práci technika může uživatel sledovat.

Ve většině případů jde o nejrychlejší a také nejjednodušší způsob pomoci. Komunikace je šifrovaná. Pro vzdálené připojení k počítači zákazníka je vždy nutné mít spuštěnou aplikaci pro vzdálenou pomoc. Po jejím ukončení se nebude možné opět k počítači vzdáleně připojit.

Důležité:
Vzdálenou pomoc je poskytujeme pouze po předchozí domluvě nebo na základě již vytvořeného dotazu na technickou podporu. V případě zájmu o tento způsob pomoci nás prosím nejprve kontaktujte.


Pro aktivaci vzdálené pomoci postupujte takto:

Stáhněte si program ESET Vzdálená pomoc kliknutím na toto tlačítko:

Stáhnout

Poznámka:
Stažením souboru souhlasíte s licenčními podmínkami.
Aplikace pro ostatní operační systémy: Android, Linux, iOS a macOS

Zobrazí se dialog pro stažení souboru. V tomto dialogu vyberte možnost Uložit a soubor ESET_Vzdalena_Pomoc.exe uložte například na Plochu vašeho počítače.

Vyhledejte soubor ESET_Vzdalena_Pomoc na Ploše svého počítače a spusťte jej. Po spuštění si pečlivě přečtěte text prohlášení a odsouhlaste ho kliknutím na tlačítko Přijmout.

Spuštění aplikace ESET Vzdálená pomoc

Otevře se program ESET Vzdálená pomoc (okno s logem ESET), kde je v rámečku s textem Kód relace.

Program ESET Vzdálená pomoc ponechte stále spuštěný a sdělte technikovi (e-mailem nebo telefonicky) zobrazený kód. Po obdržení kódu relace čísla se připojíme na Váš počítač.

Kliknutím na tlačítko Povolit umožněte připojení technika na váš počítač.

Jakmile se technik odpojí, program zobrazí upozornění o ukončení sezení.


Podmínky používání ESET Vzdálená pomoc

ROZHODLI JSTE SE POŽÁDAT PRACOVNÍKY TECHNICKÉ PODPORY SPOLEČNOSTI ESET SOFTWARE SPOL. S R.O. (dále jen „“ESET) O POSKYTNUTÍ TECHNICKÉ POMOCI NA DÁLKU. PŘED TÍM, NEŽ SE PRACOVNÍCI TECHNICKÉ PODPORY POKUSÍ VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM, MUSÍTE STÁHNOUT A SPUSTIT PROGRAM, KTERÝ UMOŽNÍ VZDÁLENÝ PŘÍSTUP NA VÁŠ POČÍTAČ A PŘIJMOUT NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ POSKYTNUTÍ TECHNICKÉ POMOCI NA DÁLKU.

TECHNICKOU POMOC NA DÁLKU NENÍ MOŽNÉ POSKYTNOUT BEZ SPUŠTĚNÍ SPECIALIZOVANÉHO SOFTWARU A BEZ TOHO, ABYSTE PŘIJALI NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY. POKUD NESOUHLASÍTE S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI POSKYTNUTÍ TECHNICKÉ POMOCI NA DÁLKU, OPUSŤTE TUTO STRÁNKU.

Podmínky poskytování technické pomoci na dálku:

  1. Přijetím těchto podmínek berete na vědomí, že vzdálený zásah může způsobit v některých případech poškození dat a/nebo softwaru na Vašem počítači. Proto Vás ESET výslovně upozorňuje, abyste si důležitá data ze svého počítače zálohovali před spuštěním technické podpory na dálku. ESET od Vás bude před poskytnutím technické pomoci na dálku požadovat prohlášení, že jste vykonali zálohu dat z Vašeho počítače. Pokud data nezazálohujete, vystavujete se možnosti nenávratné ztráty takových dat. Bez Vašeho prohlášení o zálohování dat nebude technická pomoc na dálku vykonaná. Vzhledem ke skutečnosti, že jste byli na možnost případné ztráty dat dopředu upozorněni, a že jste byli povinni data odzálohovat před poskytnutím technické podpory na dálku, ESET nebude nést zodpovědnost za případnou ztrátu dat, která je důsledkem Vašeho nepravdivého prohlášení.
  2. Po nainstalování klientského počítačového programu TeamViewer bude možné vytvořit bezpečný a šifrovaný kanál, který spojí pracovníka technické podpory ESET a Váš počítač. Tento kanál může kterákoliv z komunikujících stran (Vy nebo ESET) kdykoliv přerušit. ESET upozorňuje, že pokud komunikaci během zásahu přerušíte, může to způsobit případnou nefunkčnost Vašeho počítače.
  3. Výrobce klientského počítačového programu TeamViewer poskytuje svůj software bezplatně a nezodpovídá za žádné následky způsobené jeho používáním ani chybami.
  4. Pracovníci technické podpory ESET jsou seznámeni s funkcemi klientského počítačového programu TeamViewer.
  5. ESET však musí výslovně upozornit, že ani při zachování nejvyšší možné opatrnosti není možné úplně vyloučit možnost vzniku materiálních či nemateriálních škod v souvislosti s technickou pomocí na dálku. Tyto škody mohou vzniknout v důsledku výpadku spojení mezi Vaším počítačem a pracovištěm technické podpory ESET, kombinací účinku počítačových infiltrací, softwaru, hardwaru a jiných faktorů.

Štítky: vzdálená pomoc, teamviewer, ESET Vzdálená pomoc