Produkty ESET, které jsou na konci svého životního cyklu, již nebudou zajišťovat ochranu vašeho počítače:
Staré a nepodporované verze produktů ESET si brzy přestanou stahovat aktualizace detekčního jádra a programových modulů. Pro zajištění maximální ochrany si bezplatně aktualizujte vámi používané řešení ESET na nejnovější verzi. Přehled dotčených verzí společně s možnými aktualizačními scénáři naleznete v migračním průvodci.

Databáze znalostí

Produkt hlásí zneužitou licenci ESET

Autor: Michal Filipin | Poslední aktualizace: 31.03.2021 12:54:50

Instalujete produkt ESET, ale během aktivace se objevila chybová hláška, že je licence zneužitá (ACT.39), nebo produkt zahlásil zneužitou licenci po aktualizaci?

Neúspěšná aktivace

Buď jste se stali obětí podvodu nebo jste licencí aktivovali více produktů, než je povoleno.

Důležité:
Při zneužití licence nedojde k aktivaci produktu. Neaktivovaný produkt nebude zařízení chránit.

Pokud, že jste vlastníky licence:

  • vyřešte problém svépomocí s využitím tohoto návodu,
  • případně kontaktujte prodejce, který vám licenci poskytl.

Poznámka:

Licenci na produkty ESET kupujte výhradně prostřednictvím oficiálních kanálů, například na webových stránkách www.eset.com, stránkách distributorů a prodejců ESET. Nikdy nekupujte licence z neoficiálních webových stránek, jako je eBay, nebo sdílené licence poskytnuté třetí stranou.

Dobré vědět:
Jste-li jen uživatelem licence, kontaktujte vlastníka a zašlete mu zkopírovanou URL adresu tohoto článku, aby problém za vás vyřešil.


Abyste mohli zjistit, co je v nepořádku, ověřte, zda jste jediným majitelem licence, případně, zda není aktivována na více zařízeních, než je povoleno

I. Přihlaste se do ESET License Manager

Ten je dostupný na portálu myESET (dříve my.eset.com) > přihlaste se > přejděte do části ESET License Manager.

Je dobré vědět:
Nikdy jste portál myESET nepoužívali? Zaregistrujte se pomocí tohoto návodu.

II. Zkontrolujte licenci v seznamu licencí

Licenční klíč si zobrazíte po kliknutí do levého dolního rohu každé licence kliknutím Spravovat licenci  > Informace o licenci. Pokud jste nalezli správnou licenci, přejděte v tomto návodu k části Licence je přidaná, jinak zkontrolujte ostatní licence. Pokud licenci nenajdete, není přidaná. V tom případě ji přidejte.

Licence

1. Licence NENÍ přidaná – přidejte ji

Abyste mohli spravovat licenci, je třeba ji přidat do správce licencí ESET License Manager. 

Zobrazit/skrýt návod »

Klikněte v pravém horním rohu na tlačítko Přidat licenci.

Klikněte na položku Použít zakoupený licenční klíč.

Zadejte zakoupený licenční klíč ve tvaru XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.

Klikněte na Přidat licenci.

2. Licence je přidaná – zkontrolujte zobrazené hlášky

Pokud produkt hlásí, že je licence zneužitá, v ESET License Manager se zobrazí tyto možnosti:

a) Bylo vyžádáno ověření vlastníka licence

Pokud se zobrazuje tato hláška, ověřte vlastnictví.

Zobrazit/skrýt návod »

Klikněte na tlačítko Odeslat odkaz pro ověření.

Přihlaste se do e-mailové schránky uvedené e-mailové adresy.

Poznámka:
Licence je vázaná k e-mailové adrese, na kterou byly zaslané aktivační informace. Pokud je úryvek adresy pro vás neznámý nebo nemáte již k e-mailové schránce přístup, kontaktujte prodejce nebo zákaznickou podporu ESET se žádostí o změnu registrační adresy.

Pokud máte k e-mailové schránce přístup, klikněte v přijatém e-mailu na odkaz Přidělit tomuto účtu oprávnění ke správě vaší licence. Tím dojde k ověření licence.

E-mailová zpráva

Obnovte stránku ESET Licence Manageru a zkontrolujte, zda nemáte licenci aktivovanou na více zařízeních, než je přípustné. Pokud ano, odeberte přebytečná zařízení.

b) Zneužitá licence

Jestliže vidíte buď tuto hlášku nebo více zařízení, než pro kolik je licence určená, je třeba přebytečná zařízení odebrat.

Je dobré vědět:
Jednou licencí je možné aktivovat pouze určitý počet zařízení. Na portále ESET License Manager budete na překročení limitu upozorněni. Pokud chcete používat licenci na vyšším počtu zařízení, rozšiřte si (zakupte) licenci o patřičné množství.

Pro deaktivaci licence na zařízeních:

Zobrazit/skrýt návod »

Klikněte na tlačítko Přejít k deaktivaci.

V zobrazeném seznamu zařízení klikněte na políčka těch zařízení, u z nichž chcete licenci produktu ESET odebrat.

Klikněte na tlačítko Deaktivovat.

Deaktivace produktu v ESET Licence Manager

V dalším okně klikněte na Deaktivovat.

Tímto krokem dojde během 6 následujících hodin k deaktivaci produktů na vybraných zařízeních. Pokud vám ESET License Manager žádné další informace o nadužívání nehlásí, vaše licence je v pořádku.

Je dobré vědět:
Chcete-li během procesu odebírání změnit počet či zvolit jiná deaktivovaná zařízení, klikněte na tlačítko Zpět k výběru, vraťte se k předešlému kroku a vyberte jiná zařízení.

Důležité:
Zařízení, u nichž jste deaktivovali licenci, nebudou chráněna.


Kam dále?

Našli jste v seznamu již nepoužívané zařízení?

Produkt ze zařízení odinstalujte.

Zobrazit/skrýt návod »

Tím dojde k uvolnění licence. Případně klikněte v ESET License Manager u konkrétního zařízení na symbol  , kde chcete licenci deaktivovat > poté na Deaktivovat produkt > Deaktivovat.

Deaktivovat produkt


Nemáte již k zařízení přístup?

Licenci deaktivujte prostřednictvím portálu ESET Licence Manager.

Zobrazit/skrýt návod »

Stejně jako u otázky výše klikněte u konkrétního zařízení na symbol , kde chcete licenci deaktivovat > poté na Deaktivovat produkt > Deaktivovat.

Je dobré vědět:
Z takového zařízení se sice produkt neodinstaluje, ale již nebude aktivovaný vaší licencí.


Domníváte se, že vám byla vaše licence odcizena?

Pokud jste vlastníkem licence, ale nejste si vědomi, že byste poskytli licenční klíč třetí osobě, kontaktujte prodejce nebo zákaznickou podporu ESET pro přegenerovaní nového licenčního klíče.

Štítky: odinstalace, jak odinstalovat, odebrat ESET, odstranit program, aktivace, zneužitá licence, my.eset.com, myESET, Licence Manager, licence, deaktivace

Hodnocení článku (0 hlasující(ch))
Tento článek se hodil
Tento článek není nic moc