Databáze znalostí: Domácnosti > Licence / aktivace

Produkt hlásí nadužitou licenci ESET

Autor: Michal Filipin | Poslední úprava: 05.01.2022 16:51:57

Instalujete produkt ESET, ale během aktivace se objevila chybová hláška, že je

  • licence nadužitá/zneužitá (ACT.39),
  • licenci nemůžete využít pro aktivaci tohoto produktu,
  • nebo produkt zahlásil nadužitou licenci po aktualizaci?

Neúspěšná aktivace

Buď jste se stali obětí podvodu nebo je licencí aktivováno více produktů, než je povoleno.

Důležité:
Při nadužití licence nedojde k aktivaci produktu. Neaktivovaný produkt nebude zařízení chránit.

Pokud jste vlastníky licence:

Dobré vědět:
Jste-li jen uživatelem licence, kontaktujte vlastníka a zašlete mu zkopírovanou URL adresu tohoto článku, aby problém za vás vyřešil.

Poznámka:

Licenci na produkty ESET kupujte výhradně prostřednictvím oficiálních kanálů, například na webových stránkách www.eset.com, stránkách distributorů a prodejců ESET. Nikdy nekupujte licence z neoficiálních webových stránek, jako je eBay, nebo sdílené licence prodávané třetí stranou.


Zkontrolujte licenci v portálu ESET HOME

Abyste mohli zjistit, co je v nepořádku, ověřte, zda jste jediným majitelem licence. Zkontrolujte, zda není aktivována na více zařízeních, než je povoleno

Přihlaste se do portálu ESET HOME (dříve myESET).

Klikněte na dlaždici Licence.

Je dobré vědět:
Nikdy jste portál ESET HOME nepoužívali? Zaregistrujte se pomocí tohoto návodu.

Otevřete správulicence, jíž se problém týká. Licenční klíč, podle kterého licenci určíte, je zobrazený po otevření její správy ve sloupci Přehled. Pokud jste licenci našli, přejděte v tomto návodu na část Licence je přidaná. Pokud licenci nenajdete, není přidaná a je nutné ji přidat.

Nadužitá licence

1. Licenci nevidíte? Přidejte ji

Abyste mohli licenci spravovat, je třeba ji přidat do správy licencí v ESET HOME. 

Zobrazit/skrýt návod »

V části Licence klikněte v pravém horním rohu na tlačítko Přidat licenci.

Zadejte zakoupený licenční klíč ve tvaru XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.

Potvrďte kliknutím na Přidat licenci.

2. Licenci nelze přidat, protože je spravována jiným uživatelem?

Pokud jste vlastníkem licence (nebyla vám licence nasdílena), kontaktujte prodejce, který vám licenci poskytl, s žádostí o přegenerování licenčního klíče.

Licence spravována jiným uživatelem

3. Licence je přidaná – zkontrolujte Stav využití a odeberte nadbytečná zařízení

Pokud produkt hlásí, že je licence nadužitá nebo nelze produkt aktivovat, ve Stavu využití uvidíte nápis Nadužívána. Jak problém vyřešit?

Stav využití - Nadužívána

Zobrazit/skrýt návod »

V pravém sloupci Zařízení klikněte na tlačítko (Odebrat zařízení).

V zobrazeném seznamu zařízení klikněte na řádky těch zařízení, u nichž chcete licenci produktu ESET odebrat.

Klikněte na tlačítko Odebrat zařízení.


V dalším okně klikněte na tlačítko Odebrat zařízení.

Tímto krokem dojde během šesti hodin k deaktivaci produktů na vybraných zařízeních. Pokud je stav využití licence Normální, vaše licence je v pořádku.

Je dobré vědět:
Chcete-li během procesu odebírání snížit počet či zvolit jiná odebíraná zařízení, klikněte na konkrétní řádek znovu. Pokud jste již v potvrzovacím okně, klikněte do pravého horního rohu pro zavření okna a seznam upravte kliknutím na konkrétní řádky zařízení, která chcete odebrat.

Důležité:
U zařízení, která jste odebrali, bude licence deaktivována a nebudou chráněna.


Kam dále?

Našli jste v seznamu již nepoužívané zařízení?

Produkt ze zařízení odinstalujte. Tím dojde k uvolnění licence.


Nemáte již k zařízení přístup?

Odeberte zařízení stejným způsobem, jako výše.

Je dobré vědět:
Z takového zařízení se sice produkt neodinstaluje, ale již nebude aktivovaný vaší licencí.


Domníváte se, že vám byla vaše licence odcizena?

Pokud jste vlastníkem licence, ale nejste si vědomi, že byste poskytli licenční klíč třetí osobě, změňte si přístupové heslo. Pokud se bude situace opakovat, kontaktujte prodejce nebo zákaznickou podporu ESET pro přegenerovaní nového licenčního klíče.

Štítky: odinstalace, jak odinstalovat, odebrat ESET, odstranit program, aktivace, zneužitá licence, home.eset.com, ESET HOME, Licence, licence, deaktivace, správa licencí