Databáze znalostí:

Jak upravit zobrazování oznámení na OS Android 8 a novějším?

Autor: Michal Filipin | Poslední úprava: 01.10.2021 18:19:00

S příchodem operačního systému Android 8 se rozšířily možnosti pro správu oznámení zobrazovaných na obrazovce vašeho zařízení. Ukážeme si, jak nastavit pouze důležitá oznámení produktu ESET, a jak skrýt ikonu aplikace v oznamovací oblasti.

Ikona v horní části obrazovky

Poznámka:
Uvedený postup lze aplikovat na libovolnou aplikaci. Na zařízeních se starší verzí Android zobrazování ikonky zakážete v nastavení produktu ESET pomocí možnosti Trvalé oznámení.

Na odemčené obrazovce táhněte prstem od horního okraje obrazovky dolů po obrazovce. Pod ikonami se zobrazí řádky s oznámením produktu ESET.

Podržte dlouze prst na řádku hlášení. Rozbalí se nabídka. Nejprve ťukněte na Všechny kategorie

Rozbalené hlášení

Tím se dostanete do sekce Oznámení dané aplikace (kam se dostanete i přes ozubené kolo v horní části obrazovky > Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Správa upozornění > Aplikace, pro níž chcete upozornění spravovat (v tomto případě ESET Mobile Security).

V části Kategorie zvolte, jak závažná oznámení se mají zobrazovat. Ťukněte na Standardní, pokud chcete nastavit jinou důležitost. Řekněme, že chcete dostávat oznámení jen v případech, kdy si to vaši pozornost vyžaduje.

Výběr Naléhavé důležitosti

Zde ťukněte na Důležitost. Vybráním možnosti Naléhavá budete informováni v závažných případech.

Vraťte se na obrazovku Oznámení a vedle položky Trvalé upozornění přesuňte přepínač do polohy Vypnuto.

Oznámení běhu na pozadí

Pokud jste doposud neměnili nastavení aplikací běžících na pozadí, zobrazí se místo ikony ESET ikona s informací o aplikaci ESET běžící na pozadí.

Oznámení aplikace na pozadí

Pokud nechcete vůbec, aby se zobrazovalo oznámení o produktu ESET běžícím na pozadí (a jakékoli další aplikace na pozadí), postupujte jako v kroku 1 a 2. Klikněte na Všechny kategorie a následně tuto možnost deaktivujte pomocí přepínače Aplikace běžící na pozadí.

Je dobré vědět:
Pro zpětné nastavení zobrazení táhněte prstem od horního okraje obrazovky dolů, ťukněte v horní části na ozubené kolo  > ťukněte na Aplikace a oznámení > Oznámení > název produktu ESET a uveďte přepínač do polohy Zapnuto. Následně je nutno restartovat zařízení.

Štítky: android 8, oreo, eset mobile security, eset endpoint security, oznámení, nastavení, notifikace maximální ochrana