Jak aktualizovat ESET Security Management Center na novou verzi?

Autor: | Poslední úprava: 20.03.2023 12:17:13

Pro aktualizaci ESET Security Management Center Server, ESMC Web Console, ESET Management Agenta a dalších komponent ESMC infrastruktury na novější verzi slouží klientská úloha aktualizace součástí ESET Security Management Center. Aktualizace je v tomto případě provedena z ESET repozitáře a pro aktualizaci jednotlivých komponent pomocí této úlohy je tedy nezbytné připojení k internetu.

» Doporučené kroky před provedením aktualizace

» Vzdálená aktualizace prostřednictvím úlohy

» Ruční offline aktualizace

Upozornění

Poznámka:
Pokud používáte ERA virtuální appliance postavenou na operačním systému CentOS 6, doporučujeme ji v průběhu aktualizace přemigrovat na novou založenou na CentOS 7. Webová konzole ESET Security Management Center již nepoběží na Apache Tomcat 6, který byl součástí starých virtuálních appliance.

Aktualizace součástí ESMC prostřednictvím klientské úlohy

Aktualizaci je možné vynutit přímo z konzole prostřednictvím úlohy. Nejprve ji spusťte na samotný server, následně na klienty v síti pro aktualizování agentů.

Zobrazit/skrýt návod »

Používáte v síti Apache HTTP Proxy?
Nejprve aktualizaci spusťte na jedné stanici od každé platformy (Windows, macOS / 32bit vs 64bit). Tim zajistíte, že se balíček uloží do cache a ostatní stanice si jej již budou stahovat z vašeho serveru umístěného v lokální síti.

V ESMC Web Console přejděte na záložku Klientské úlohy a klikněte na tlačítko Nová….

Zadejte název úlohy a jako typ úlohy vyberte Aktualizace součástí ESET Security Management Center.

Vytvoření klientské úlohy pro aktualizaci ESMC komponent

V části Nastavení odsouhlaste licenční ujednání s koncovým uživatelem.
Klikněte na <Vyberte server> a v zobrazeném dialogovém okně vyberte verzi, na kterou chcete aktualizovat.

Vytvoření klientské úlohy pro aktualizaci ESMC komponent

Vytvoření úlohy potvrďte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Dále klikněte na možnost Vytvořit podmínku spuštění.

Vytvoření klientské úlohy pro aktualizaci ESMC komponent

Podmínku spuštění si vhodně pojmenujte a vyberte jednotlivá zařízení nebo celé skupiny, na které chcete úlohu odeslat.
Pokud chcete odeslat úlohu všem, vyberte nejnadřazenější skupinu Všechna zařízení.

Vytvoření klientské úlohy pro aktualizaci ESMC komponent

Upozornění

Je dobré vědět:
Doporučujeme aktivovat možnost Použít lokální čas. Typ podmínky Ihned používejte v případě většího počtu stanic obezřetně, obzvláště ve virtualizovaném prostředí. Může dojít k současnému spuštění úlohy na všech klientech, a tím k dočasnému vytížení stanic a připojení k internetu. Níže uvádíme příklad, jak rozložit zátěž:

  • Naplánujte spuštění úlohy na konkrétní den v týdnu
  • Použijte náhodný interval prodlevy (například 2 dny)

Vytvoření klientské úlohy pro aktualizaci ESMC komponent

Pro naplánování úlohy klikněte na tlačítko Dokončit.

nahoru


Ruční aktualizace ESMC komponent

Pokud máte off-line prostředí nebo chcete komponenty aktualizovat ručně, stáhněte si na server potřebné instalační balíčky, a dále postupujte podle následujících kroků v závislosti na tom, na jaké platformě ESET Security Management Center provozujete:

Zobrazit/skrýt návod »

» Windows

» Linux

Ruční aktualizace na Windows

Spusťte instalační balíček Server_xxx.msi, Agent_xxx.msi a postupujte podle kroků na obrazovce.
Pro spuštění instalační balíčku v češtině postupujte podle tohoto návodu.

Smažte obsah složky C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps a zkopírujte do ní soubor era.war.

Upozornění

Je dobré vědět:
Soubor era.war je běžný archiv. Můžete jej rozbalit ručně pomocí archivátoru, který máte na serveru nainstalován.

Spusťte soubor C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\bin\Tomcat7.exe a vyčkejte na rozbalení konzole.

Restartujte službu Tomcat7.

Nyní se znovu můžete připojit k aktualizované ESMC Web Console, například zadáním URL do prohlížeče: https://nazev_serveru/era.

nahoru


Ruční aktualizace na Linuxu

Spusťte instalační skript Server-x86_64.sh, Agent-x86_64.sh.

Smažte obsah složky /var/lib/tomcat/webapps/era/ a zkopírujte do ní soubor era.war.

Restartujte službu Apache Tomcat pomocí příkazu:

systemctl restart tomcat

Nyní se znovu můžete připojit k aktualizované ESMC Web Console, například zadáním URL do prohlížeče: https://nazev_serveru/era.

nahoru

Štítky: upgrade esmc, aktualizace ESMC, aktualizace součástí eset security management center, nová verze esmc