Databáze znalostí: Domácnosti > Instalace / odinstalace

Jak vytvořit na Windows instalační protokol z neúspěšné instalace?

Autor: | Poslední úprava: 09.09.2020 15:56:25

Pokud dojde při instalaci programu ESET k chybě, je vhodné vytvořit instalační protokol, ve kterém bude zaznamenán celý průběh instalace. Pro vytvoření instalačního protokolu je nutné si stáhnout off-line instalační balíček (.msi).

Je dobré vědět:
Instalátory produktů ESET pro domácnosti, stejně tak firemní produkty instalované prostřednictvím all-in-one balíčku, vytváří instalační protokol zcela automaticky a naleznete jej ve složce: %temp%\eset

Instalační soubor stáhněte z našich webových stránek a uložte přímo na disk C:\. Dále postupujte podle následujících kroků:

» Změňte citlivost logování do setupapi.log protokolu

» Spusťte instalaci

» Zašlete data na technickou podporu


Změna citlivosti setupapi.log protokolu

Pro nastavení maximální citlivosti logování stiskněte klávesy Win + R a zadejte příkaz regedit.

V Editoru registru přejděte na větev HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup a nastavte hodnotu položky LogLevel na FFFF.

Maximální citlivost logování MSI instalátoru


Spuštění instalačního balíčku

Nyní spusťte stažený instalační soubor s parametrem /lvx* install.log. Stiskněte klávesy Win + R a do zobrazeného dialogového okna zadejte celý příkaz, například:

C:\ess_nt32_csy.msi /lvx* install.log 

Spustit

Po stisknutí klávesy Enter nebo kliknutí na tlačítko OK se spustí normální instalace během které se na disku C:\ vytvoří soubor install.log se záznamem instalace.


Sesbírání protokolů a jejich odeslání na technickou podporu

Na technickou podporu zašlete společně s popisem chyby:

  • vytvořený instalační protokol install.log
  • data sesbíraná prostřednictvím nástroje ESET Log Collector (automaticky sesbírá vytvořené protokoly setupapi.log)

Poznámka:
Výše popsaným postupem lze vytvořit instalační protokol z instalace každé aplikace využívající službu Microsoft Installer (soubory s koncovkou .msi).

Štítky: KB406, logování instalace, log install, lvx*, install.log, windows installer, protokolování, instalace selže