Produkty ESET, které jsou na konci svého životního cyklu, již nebudou zajišťovat ochranu vašeho počítače:
Staré a nepodporované verze produktů ESET si brzy přestanou stahovat aktualizace detekčního jádra a programových modulů. Pro zajištění maximální ochrany si bezplatně aktualizujte vámi používané řešení ESET na nejnovější verzi. Přehled dotčených verzí společně s možnými aktualizačními scénáři naleznete v migračním průvodci.

Databáze znalostí

Jak použít virtuální appliance ERA Proxy v ESMC infrastruktuře

Autor: Martin Buchta | Poslední aktualizace: 24.04.2019 13:04:38

Z důvodu změny komunikačního protokolu není komponenta ERA Proxy v ESMC architektuře podporována. Pokud máte ERA Proxy nasazenou například v DMZ nebo vzdálených lokalitách, a není možné zajistit přímé spojení s ESMC serverem, můžete využít stávající virtuální appliance k přesměrování komunikace agentů na ESMC server. V takovém případě na serveru s ERA Proxy aktivujte Apache HTTP Proxy, a proveďte jeho odpovídající konfiguraci.

Poznámka:
Podrobné informace o ukončení podpory ERA Proxy naleznete v článku ERA Proxy končí, co mám dělat. Pokročilé scénáře naleznete v článku Advanced scenarios for Apache HTTP Proxy with ESMC 7 (anglicky)

Připojte se k virtuální appliance prostřednictvím SSH nebo přejděte do systémové konzole.

Pokud jste zatím Apache HTTP Proxy neaktivovali, proveďte to nyní.

V textovém editoru si otevřete si konfigurační soubor proxy.conf.
nano /etc/httpd/conf.d/proxy.conf

Na konec souboru přidejte potřebné řádky z migračního návodu.

AllowCONNECT 563 2222
<ProxyMatch ^([h,H][t,T][t,T][p,P][s,S]?://)?([^@/]*@)?(10.0.0.1)>
Allow from all
</ProxyMatch>

kde IP adresu 10.0.0.1 nahraďte skutečnou adresou nebo názvem serveru, kde běží ESMC server.
Změny uložte stisknutím kláves CTRL + X a potvrďte klávesou Y.

V závislosti na použitém operačním systému restartujte službu Apache HTTP Proxy jedním z níže uvedených příkazů.
service httpd restart nebo systemctl restart httpd

Pokud máte aktivní SELinux, následujícím příkazem povolte předávání komunikace na portu 2222.
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 2222

Věděli jste

Je dobré vědět:
Po dokončení migrace všech klientů na verzi 7 můžete službu ERA Proxy a databázový server (MySQL) z virtuální appliance odinstalovat.

Štítky: ERA Proxy v ESMC infrastruktuře, Apache HTTP Proxy

Hodnocení článku (0 hlasující(ch))
Tento článek se hodil
Tento článek není nic moc