Doporučené kroky před provedením aktualizace ERA Serveru na novou verzi

Autor: | Poslední úprava: 09.01.2018 10:46:19

Před tím, než se pustíte do aktualizace ESET Remote Administrator, doporučujeme provést následující kroky, abyste v případě neúspěšné aktualizace nepřišli o data a mohli se vrátit k funkčnímu stavu.

DŮLEŽITÉ:
Pokud používáte ERA Proxy, před provedením aktualizace na ESET Security Management Center si přečtěte článek Aktualizace infrastruktury používající ERA 6 Proxy.

» Záloha certifikátů
» Záloha politik a uživatelských objektů
» Záloha databáze

Poznámka:
Ve virtuálním prostředí si můžete vytvořit snapshot celého stroje, na kterém provozujete ERA server.

Záloha certifikátů

Nezbytným minimem pro obnovení komunikace mezi jednotlivými součástmi ERA infrastruktury (agenty a serverem) je exportovaný veřejný klíč certifikační autority a certifikát serveru.

V ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Certifikáty.

V sekci Klientské certifikáty vyberte certifikát serveru (ve sloupci produkt je uveden výraz Server) a v kontextovém menu klikněte na Exportovat....

V sekci Certifikační autority vyberte autoritu (standardně ERA CA) a v kontextovém menu klikněte na Exportovat veřejný klíč....

Exportování ERA certifikační autority

Výsledný .der a .pfx soubor si uložte na bezpečné místo.

nahoru


Záloha politik

Vámi vytvořené politiky a další data si můžete exportovat podle níže uvedených kroků.

číslo

V hlavním menu ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Politiky.

číslo

Klikněte na šipku v horním pravém rohu a nastavte režim výběru více položek.

číslo

Označte politiky, které chcete exportovat. Následně klikněte na tlačítko Politiky a vyberte možnost Exportovat.

Export politik

Upozornění

Je dobré vědět:
Pro export vámi vytvořených přehledů přejděte na záložku Přehledy a postupujte stejným způsobem.

nahoru


Záloha databáze

V průběhu aktualizace serveru dochází k modifikaci databáze, ve které se nacházejí veškerá data. Pro zabránění ztráty dat doporučujeme provést její zálohu. Vzorové skripty pro vytvoření zálohy databáze máme uvedeny v instalační příručce. Pokud používáte virtuální appliance, využijte v její konzoli funkci Backup database. Pro další informace se podívejte do databáze znalostí společnosti Microsoft či Oracle.

nahoru

Štítky: kroky před aktualizací, aktualizace era