Po aktualizaci doplňku Java nefunguje ERA Web Console

Autor: | Poslední úprava: 11.05.2017 15:43:40

ERA Web Console běží na webovém serveru Apache Tomcat, který ke svému provozu vyžaduje doplněk Java. V případě nestandardní nebo nekorektní aktualizace tohoto doplňku nemusí dojít k aktualizaci systémových proměnných, v důsledku čehož webový server přestane fungovat. Pro vyřešení této situace a opětovné zprovoznění Apache Tomcat postupujte podle níže uvedených kroků.

číslo

Spusťte binárku C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\bin\Tomcatw.exe

číslo

V zobrazeném dialogovém okně se přepněte na záložku Java a definujte cestu ke knihovně jvm.dll.
Příklad: C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_131\bin\client\jvm.dll

Apache Tomcat: konfigurace Java

Upozornění

Je dobré vědět:
Standardně je aktivní možnost "Use default" a cesta se přebírá ze systémové proměnné Path.

číslo

Restartujte službu Apache Tomcat.

Štítky: Apache Tomcat, java, ERA Web Console, webový server, aktualizace Java, nefunguje Tomcat