Jak vypnout v ERA 6 upozornění na aktivní prezentační režim?

Autor: | Poslední úprava: 11.04.2017 11:02:02

Součástí produktů ESET je tzv. Prezentační režim. Tato funkce se automaticky aktivuje při spuštění jakékoli aplikace v režimu celé obrazovky a zabraňuje zobrazování informačních oken (o úspěšné aktualizaci produktu, zachycení infiltrace atp.) produktu ESET, což je užitečné například při prezentacích. Tento stav produktu se ve výchozím nastavení automaticky přenáší do ESET Remote Administrator. Pokud nechcete být na tento stav upozorňováni, postupujte podle následujících kroků.

Upozornění

Poznámka:
Tato možnost je dostupná ve firemních produktech od verze 6.5.

číslo

V ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Politiky a vytvořte politiku pro ESET Endpoint pro Windows.

číslo

V konfigurační šabloně přejděte do sekce Uživatelské rozhraní > Prvky uživatelského rozhraní.

číslo

Klikněte na tlačítko Změnit u položky Stavy aplikace.

číslo

V části Obecné deaktivujte přepínač u položky Prezentační režim je zapnutý ve sloupci Odeslat do ERA.

Stavy aplikace: Prezentační režim je zapnutý

Politiku uložte a přiřaďte ji klientovi nebo skupině klientů, na kterou ji chcete aplikovat.

Štítky: prezentační režim, stavy aplikace, reportování do ERA