Databáze znalostí: Domácnosti > Návody a postupy

Jak zajistit korektní běh mobilních aplikací ESET na zařízeních Xiaomi?

Autor: | Poslední úprava: 05.01.2022 16:33:16

Společnost Xiaomi do své nadstavby MIUI operačního systému Android implementovala možnost, kdy si uživatel může ručně zvolit oprávnění, které aplikaci přidělí. Dále také automaticky ukončuje aplikace běžící na pozadí po uzamčení obrazovky. Pokud ponecháte nastavení systému po nainstalování ESET Mobile Security/ESET Endpoint Security/ESET Parental Control beze změny, aplikace se bude automaticky ukončovat a nebude kontrolovat obsah zařízení atp.

Pro zajištění maximálního zabezpečení musíte aplikaci přidělit všechna vyžadovaná oprávnění a zároveň je nutné vytvořit výjimku na aplikaci, aby se neukončovala při uzamčení obrazovky. Nastavení systému ověřte a změňte podle níže uvedených kroků.

V seznamu aplikací najděte Nastavení.

V nastavení systému najděte položku Povolení.

Xiamio MIUI: nastavení

Nejprve vyberte možnost Správa autom. spuštění.

Xiamio MIUI: nastavení povolení

V zobrazeném seznamu aplikací najděte aplikaci ESET a přepněte přepínač do stavu zapnuto.

Xiamio MIUI: nastavení

Vraťte se na předchozí obrazovku a vyberte možnost Správa povolení.

Xiamio MIUI: nastavení

V zobrazeném seznamu aplikací najděte aplikaci ESET a ťukněte na ni.

Xiamio MIUI: nastavení

Aktivujte všechna oprávnění.

Xiamio MIUI: nastavení


Pro zajištění nepřetržitého běhu na pozadí

V neposlední řadě je třeba udělit pro aplikaci výjimku, aby bylo zajištěno její nepřetržité zapnutí.

Přejděte do Nastavení systému Android > ťukněte na Baterie a výkon.

Přechod do Nastavení baterie a výkonu

V řádku Ultra spořič baterie ťukněte na přepínač, aby byl vypnutý (vlevo) > ťukněte na ikonu ozubeného kola .

Vypnutí Ultra spořiče baterie

Ťukněte na řádek Aplikace a úspora baterie.

Přechod do nastavení Aplikace a úspory baterie

Ťukněte na řádek ESET Mobile Security.

Výběr aplikace ESET Mobile Security

A vyberte ťuknutím Žádné omezení pro aplikaci ESET Mobile Security. Tím bude zajištěn korektní běh aplikace i při nízkém stavu baterie.

Odebrání omezení

Štítky: Xiaomi, ukončuje se eset, eset nefunguje, eset android