Proč počítač nainstalovaný z klonovaného obrazu nevidím v ERA?

Autor: | Poslední úprava: 24.11.2016 14:48:13

ERA Agent si v průběhu instalace vygeneruje unikátní GUID produktu, které slouží jako hlavní identifikátor konkrétní instance ERA Agenta. Pokud takový počítač naklonujete a použijete jeho operační systém na dalším stroji, v ERA Web Console se nové zařízení nezobrazí. Reprezentovat se bude pod instancí (záznamem), ze kterého jste stroj naklonovali. Z tohoto důvodu by ERA Agent neměl být součástí zdrojového obrazu disku (tzv. gold image). Pokud přesto chcete mít ERA Agenta ve zdrojovém obrazu operačního systému, je nutné po nasazení systému resetovat ID agenta. To provedete opravnou instalací ERA Agenta nebo z ERA pomocí úlohy na obnovení klonovaného agenta.

Upozornění

Je dobré vědět:

ESET Security Management Center podporuje VDI prostředí a dokáže detekovat klonované stanice.

Sysprep neresetuje GUID ERA Agenta. Před prováděním sysprepu byste měli vypnout Self-defense bezpečnostního produktu ESET.

Automatické resetování GUID ERA Agenta

Pokud pravidelně nasazujete počítače pomocí gold image s nainstalovaným ERA Agentem, můžete proces resetování GUID produktu automatizovat.

číslo

Vytvořte si v ERA novou statickou skupinu a přesuňte do ní počítač, ze kterého jste vytvořili gold image.

číslo

Klikněte na daný počítač a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit detaily.

číslo

Na záložce Detaily v sekci Identifikátory zařízení si poznamenejte jeho sériové číslo.

Detaily zařízení v ESET Remote Administrator 6

číslo

Vytvořte novou dynamickou skupinu jako potomka skupiny vytvořené v kroku číslo 1. Podmínku šablony dynamické skupiny sestavte následovně:

AND > Identifikátory zařízení . Typ identifikátoru > rovná se > Sériové číslo
AND > Identifikátory zařízení . Hodnota identifikátoru > nerovná se > sériové číslo z gold image
číslo

Dynamické skupině přiřaďte úlohu Obnovení klonovaného ERA Agenta s podmínkou spuštění Při každém připojení do skupiny.

Upozornění

Poznámka:
Po resetování GUID a opětovném připojení ERA Agenta k serveru se spáruje s již existujícím záznamem (načteným například z Active Directory), případě se nový záznam (počítač) vytvoří ve výchozí statické skupině Ztráty a nálezy.

Je dobré vědět:
Pokud neznáte sériové číslo master image, zjistěte si GUID agenta:
Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\RemoteAdministrator\Agent\CurrentVersion\Info\ProductInstanceID
Linux: /ect/opt/eset/RemoteAdministrator/Agent/config.cfg
macOS: /Library/Application Support/com.remoteadministrator.agent/config.cfg

Do internetového prohlížeče zadejte adresu https://ip_adresa/era/webconsole/#id=CLIENTS:id=CLIENT_DETAILS;u=uuid_agenta a na toto zařízení zašlete úlohu na reset agenta.

Štítky: KB3725, sysprep, obnovení klonovaného agenta, reset agenta