Jak používat privilegované uživatele v produktech ESET na macOS?

Autor: | Poslední úprava: 31.08.2020 16:55:59

Produkty ESET pro macOS reflektují filozofii unixových systémů a využívají systém privilegovaných uživatelů a skupin. To znamená, že pokud uživatel nemá administrátorská oprávnění, nemůže provádět změny v nastavení produktu. Z tohoto důvodu v nastavení produktu nenajdete položku pro ochranu nastavení heslem, které by chránilo přístup do jeho nastavení.

Pokud uživatelé mají administrátorská oprávnění a chcete zabránit, aby vám nastavení produktu měnili, případně vypínali antivirový program, upravte konfiguraci privilegovaných uživatelů. Potřebné změny můžete provést:

» Lokálně

» Vzdáleně prostřednictvím ESET Remote Administrator

Lokální konfigurace privilegovaných uživatelů

číslo

V hlavním okně programu stiskněte klávesy cmd ⌘ + , a zobrazte si rozšířená nastavení.

číslo

V zobrazeném dialogovém okně přejděte do sekce Oprávnění.

Rozšířená nastavení produktu ESET Endpoint pro macOS

číslo

V části Uživatelé odeberte požadovaného uživatele. V sekci Vybraní uživatelé ponechte jen roota a případně dalšího uživatele, který můžete modifikovat nastavení programu.

Rozšířená nastavení produktu ESET Endpoint pro macOS

číslo

V sekci Skupiny odeberte skupinu admin.

Rozšířená nastavení produktu ESET Endpoint pro macOS


Vzdálená konfigurace privilegovaných uživatelů

číslo

V ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Politiky a vytvořte novou politiku pro ESET Security Product for macOS a Linux.

číslo

V konfigurační šabloně přejděte na záložku Nástroje > Oprávnění a klikněte na Změnit na řádku Privilegované skupiny uživatelů.

číslo

V zobrazeném dialogovém okně odeberte skupinu admin a nastavení uložte kliknutím na tlačítko Uložit.

Nastavení privilegovaných uživatelů prostřednictvím ERA

číslo

V případě potřeby v sekci Privilegovaní uživatelé přidejte uživatele, který může modifikovat nastavení programu.

číslo

Politiku uložte a přiřaďte konkrétní skupině nebo klientovi, na kterého chcete politiku aplikovat.

Štítky: privilegovaní uživatelé, macOS, ESET Endpoint, ochrana heslem, privilegovaný uživatel