Jak vzdáleně spravovat Android a iOS zařízení?

Autor: | Poslední úprava: 02.11.2016 12:11:37

Mobile Device Connector (MDC) je samostatná komponenta ESET Remote Administrator (ERA)/ ESET Security Management Center (ESMC) architektury, která zajišťuje správu mobilních zařízení a virtualizuje jejich agenty. Abyste mohli spravovat mobilní zařízení prostřednictvím ERA/ESMC, musíte mít nejprve plně funkční a aktivovaný ESET Remote Administrator Server. Poté již můžete nainstalovat Mobile Device Connector a připojit jej k ERA/ESMC.

V případě Android zařízení je správa zajišťována prostřednictvím aplikace ESET Endpoint Security pro Android, do iOS zařízení se instalujte nativní MDM profil. Na obrázku níže je znázorněn způsob komunikace mezi mobilními zařízeními a ESET Remote Administrator.

Princip komunikace mezi ESET Remote Administrator a Mobile Device Connectorem

Pro správu mobilních zařízení prostřednictvím ESET Remote Administrator postupujte podle níže uvedených kroků:

» Nainstalujte Mobile Device Connector

» Připojte mobilní zařízení

Upozornění

Je dobré vědět:
Mobilní zařízení se k Mobile Device Connectoru připojují jednou denně. Častěji je to v případě, kdy server potřebuje na telefon aplikovat politiku/úlohu nebo naopak, klient má co sdělit – reportuje detekovanou hrozbu atp.

Instalace Mobile Device Connector

číslo

Mobile Device Connector nainstalujte prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku, samostatně na Windows nebo Linux, případně ve virtuálním prostředí nasaďte jako virtuální appliance.

Upozornění

Upozornění:
Do již existující ERA virtuální appliance není možné doinstalovat Mobile Device Connector.

číslo

Úspěšné nasazení ověříte zadáním adresy https://mdm-server:9980 do internetového prohlížeče. Pokud server není dosažitelný, zkontrolujte konfiguraci sítě a ověřte, zda máte na firewallu povoleny potřebné porty.

Ověření funkčnost ERA Mobile Device Connector

číslo

Mobile Device Connector aktivujte prostřednictvím klientské úlohy na aktivaci produktu. Pro aktivaci využijte jakoukoli stávající firemní licenci (například ESET Secure Office), případně licenci určenou přímo pro mobilní zařízení (ESET Mobile Security for Business).

Upozornění

Je dobré vědět:
V případě, že není Mobile Device Connector aktivován, připojená mobilní zařízení nebudou provádět úlohy a nebudou se na ně aplikovat politiky. K dispozici budou pouze informace kritického charakteru.

nahoru


Jak přidat mobilní zařízení do ESET Remote Administrator 6?

číslo

V hlavním menu ERA Web Console klikněte na Počítače > Přidat nové... a vyberte možnost Mobilní zařízení.

Pokud máte nadefinován SMTP server, doporučujeme provést registraci prostřednictvím e-mailu. V opačném případě si vygenerujte individuální registrační odkaz/QR kód.

Přidání mobilního zařízení do ESET Remote Administrator

Upozornění

Poznámka:
Pro správu iOS zařízení si musíte u společnosti Apple vygenerovat APNS certifikát. Více informací naleznete v dokumentaci.

číslo

Na mobilním zařízení otevřete registrační odkaz, který jste obdrželi e-mailem nebo naskenováním QR kódu, a ťukněte na tlačítko Připojit.

  • Odkaz bude ve formátu: https://mdm-server:9980/token
  • Proces registrace Android a iOS zařízení krok za krokem naleznete v dokumentaci.

Připojení zařízení k ESET Remote Administrator

Upozornění

Poznámka:
Pokud se aplikace ESET Endpoint Security pro Android odmítá spojit se serverem, případně iOS zamítá instalaci MDM profilu, řešení naleznete v článku: nedaří se mi připojit mobilní zařízení k ERA MDC.

Mobilní zařízení v ESET Remote Administrator

číslo

Po úspěšném spojení s ESET Remote Administrator je potřeba mobilní zařízení aktivovat.

Upozornění

Je dobré vědět:
Registrace: tato úloha slouží pro prvotní přidání zařízení do ERA Web Console a aktivování jejich správy prostřednictvím komponenty ESET Mobile Device Connector.
Přeregistrace: tuto úlohu použijte v případě, kdy již máte mobilní zařízení přidané do ESET Remote Administrator, ale přestalo vám komunikovat (například jste jej přeinstalovali, změnili certifikát, ...).
Ukončení správy: pro korektní odstranění zařízení a ukončení jeho správy použijte klientskou úlohu Ukončit správu (odinstalovat ERA Agenta).

nahoru

Štítky: ERA Mobile Device Connector, ERA 6, Mobile Device Management, MDM, ERA MDM, ESET MDM, iOS ERA6, Android ERA6