Databáze znalostí: Domácnosti

Jak ověřit zabezpečení domácího routeru?

Autor: | Poslední úprava: 08.02.2022 14:31:55

Součástí vybraných produktů ESET pro Windows a Android je modul, který dokáže otestovat váš domácí router/modem na výskyt bezpečnostních zranitelností. Spuštěním této kontroly zjistíte, zda software v routeru neobsahuje známé zranitelnosti, které lze snadno využít pro útok do vaší sítě. Upozorníme vás také na to, že máte svůj router slabě zabezpečen a chybně nakonfigurován.

» Jak spustit kontrolu routeru na PC

» Jak spustit kontrolu routeru na chytrém telefonu

» Jak odstranit nepoužívané zařízení

» Jak odpojit zařízení

» Co znamenají barevné ikony

» Řešení problémů

Je dobré vědět:
Produkt ESET nemůže opravit konfiguraci vašeho routeru ani aktualizovat jeho firmware. Pouze vás upozorní na bezpečnostní rizika. Více informací o ochraně domácí sítě naleznete v dokumentaci.

Jak spustit kontrolu domácího routeru na PC?

Důležité:
Tuto kontrolu spouštějte výhradně na svém domácím routeru! Nikdy ji nespouštějte na veřejných Wi-Fi nebo v doménových sítích.

V hlavním okně programu v menu na položku Nástroje a vyberte možnost Strážce sítě.
Pokud nevíte, jak otevřít hlavní okno produktu ESET, postupujte podle tohoto návodu.

V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Zkontrolovat tuto síť.

Jak spustit kontrolu domácího routeru

Po dokončení kontroly se zobrazí okno se zprávou, ve které klikněte na možnost Zobrazit nalezené hrozby.

Jak spustit kontrolu domácího routeru

Je dobré vědět:
Výsledek kontroly si můžete zobrazit kdykoli po kliknutí na ikonu routeru v části Strážce sítě.

Kontrola routeru

Jak spustit kontrolu domácího routeru na chytrém telefonu?

Důležité:
Tuto kontrolu spouštějte výhradně na svém domácím routeru! Nikdy ji nespouštějte na veřejných Wi-Fi nebo v doménových sítích.

Po otevření aplikace ESET Mobile Security pro Android ťukněte na ikonu s popisem Strážce sítě.

Jak přejít na kontrolu domácí sítě

V části Strážce sítě síť ťukněte na tlačítko Zkontrolovat síť > Start (pokud síť ještě nebyla zařízením kontrolována, objeví se na obrazovce údaj Nezkontrolováno).

  • Ťuknutím na ikonu radaru přejdete do módu radarového zobrazení.
  • Ťuknutím na ikonu seznamu přejdete do módu zobrazení zařízení v seznamu.
  • Jak spustit kontrolu domácího routeru, zobrazení v seznamu

Po dokončení kontroly se nová zařízení zobrazí s hvězdičkou. V případě zařízení zobrazených v seznamu si je prohlížejte posunem prstu po obrazovce vzhůru, u radarového zobrazení pohybujte prstem po obrazovce zprava doleva.

Po ťuknutí na nové zařízení je možno jej pojmenovat.

Zobrazení v radaru     Zobrazení v seznamu

Je dobré vědět:
Výsledek kontroly si můžete zobrazit na úvodní stránce v Protokolu aktivity.

Jak odstranit nepoužívané zařízení?

V případě, že nechcete již při monitorování zobrazovat určité zařízení, odstraňte jej z historie připojení.

Klikněte na zařízení, které již nechcete zobrazovat.

Nalezené zařízení

V novém okně klikněte na odkaz Odstranit z historie.

Odstranit zařízení z historie

V následujícím dialogovém okně budete dotázáni na odstranění. Klikněte na Odstranit. Tím se již zařízení nebude v síti zobrazovat, a to až do doby nového připojení do sítě.

Jak odpojit zařízení?

Pokud kontrola nalezne neznámé zařízení, které případně škodí nebo zneužívá vaše připojení, můžete jej odpojit z uživatelského rozhraní svého routeru.

Klikněte na neznámé zařízení.

Nalezené neznámé zařízení

V okně klikněte na odkaz Odpojení zařízení v pravé části.

Odpojení nalezeného zařízení

Klikněte na tlačítko Otevřít rozhraní routeru.

Přesměrování do nastavení routeru

Tím budete přesměrování do nastavení routeru. Dále postupujte individuálně dle pokynů v manuálu pro váš model routeru.

Co znamenají barevné ikony? 

Mimo ikon značící zařízení, jako jsou routery, monitory, chytré telefony aj., se můžete také setkat s ikonami barevnými. Co říkají a jak máte reagovat, když se objeví?

Žlutá hvězda značí zařízení, která jsou v síti nová Žlutá hvězda značí zařízení, která jsou v síti nová nebo byla nalezena produktem ESET poprvé.
Žlutá osmiúhelníková upozorňující ikona značí router, který může obsahovat chyby v zabezpečení Žlutá osmiúhelníková upozorňující ikona značí router, který může obsahovat chyby v zabezpečení. Klikněte v produktu na ikonu pro detailní informace o události.
Červená trojúhelníková varující ikona znamená, že váš router obsahuje chyby v zabezpečení a může být infikován Červená trojúhelníková varující ikona znamená, že váš router obsahuje chyby v zabezpečení a může být infikován. Klikněte v produktu na ikonu pro detailní informace o události.
Modrá kruhová ikona se může objevit, jestliže produkt ESET má dodatečnou informaci o vašem zařízení. Modrá kruhová ikona se může objevit, jestliže produkt ESET má dodatečnou informaci o vašem zařízení. Bezprostřední reakce není vyžadována, protože aktuálně nehrozí bezpečnostní rizika. Klikněte v produktu na ikonu pro detailní informace o události.

Řešení problémů

Níže uvádíme seznam nejčastějších problémových stavů s vysvětlením, co znamenají, a stručným popisem, jak tuto situaci vyřešit. Informace o tom, jak se přihlásit do routeru a změnit jeho konfiguraci naleznete v dokumentaci k danému zařízení, případně na webových stránkách výrobce síťového prvku.

Problém Popis Řešení
Nalezena (potenciální) zranitelnost Váš router (možná) obsahuje známé zranitelnosti, které lze snadno využít pro průnik do vaší sítě. Aktualizujte firmware ve svém routeru.
Nalezena hrozba Váš router je infikován škodlivým kódem.
Firmware v routeru není aktuální Firmware ve vašem routeru je zastaralý a může obsahovat zranitelnosti.
Nežádoucí síťové přesměrování Komunikace z vaší sítě směřuje na stránky se škodlivým obsahem. To může znamenat, že byl váš router kompromitován. Obnovte router do továrního nastavení, případně aktualizujte jeho firmware.
Nežádoucí nastavení routeru DNS server, který používá váš router, se nachází na seznamu škodlivých serverů a můžete být přesměrováni na stránky se škodlivým obsahem. To může znamenat, že byl váš router kompromitován. Změňte DNS servery ve svém routeru. Doporučujeme používat Google DNS, případně OpenDNS.
Administrace vašeho routeru je zabezpečena slabým heslem Heslo pro přístup do administrace vašeho routeru je slabé a může jej kdokoli uhodnout. Změňte heslo pro přístup do svého routeru.
Administrace vašeho routeru je dosažitelná z internetu Ve většině případů neexistuje důvod k tomu, aby byla administrace routeru dostupná odkudkoli. Jedná se o bezpečnostní riziko, zejména v kombinaci se zabezpečením administrace slabým heslem. Deaktivujte vzdálený přístup ke svému routeru.
Otevřené síťové služby Na vašem routeru jsou povoleny síťové služby, které mohou ostatní zneužít. Může se jednat o chybnou konfiguraci nebo je váš router kompromitován. Zkontrolujte nastavení routeru a tyto služby vypněte.

ESET Smart Security 10: Ochrana domácí sítě

Jak aktualizovat firmware v routeru?

Specialisté technické podpory společnosti ESET nemohou provést aktualizaci firmware ve vašem routeru vzdáleně. Tuto akci musíte udělat sami, případně se obraťte na výrobce routeru nebo odborný servis. Níže uvádíme odkazy na návody výrobců nejrozšířenějších zařízeních v České republice.

Štítky: kontrola routeru, ochrana domácí sítě, router sken, zabezpečení routeru, strážce sítě, network inspector