Nelze přeregistrovat mobilní zařízení

Autor: | Poslední úprava: 17.08.2016 12:28:28

Úlohu na přeregistraci zařízení je možné použít na zařízení, které jste přidali do ESET Remote Administrator 6.4. Pokud tuto úlohu použijete na zařízení přidané ve starší verzi ERA, zobrazí se chyba:

Vybrané zařízení není možné znovu zaregistrovat. Zařízení jste do ESET Remote Administrator nepřidali jako mobilní zařízení.

Pro odstranění původního záznamu a provedené úspěšné registrace zařízení postupujte podle následujících kroků:

číslo

Vytvořte klientskou úlohu pro ukončení správy (odinstalování ERA Agenta) a pošlete ji na zařízení, které se nepřipojuje.

Upozornění

Poznámka:
Tímto dojde ke smazání virtuálního ERA Agenta z Mobile Device Connectoru.

číslo

Vyčkejte alespoň na dva intervaly replikace, klikněte na nepřipojující se zařízení v ERA Web Console a vyberte možnost Odstranit.

číslo

Proveďte novou registraci zařízení.

Štítky: Mobile Device Connector, ERA 6.4, registrace zařízení, přeregistrace zařízení, opětovná registrace