Jak ESET Mail Security 6 pro Microsoft Exchange počítá schránky?

Autor: | Poslední úprava: 10.05.2016 14:46:01

ESET Mail Security pro Microsoft Exchange Server (EMSX) získává informace o počtu schránek z Active Directory a zobrazuje je přímo v hlavním okně na záložce Přehled. Započítávány jsou všechny fyzické schránky, tedy schránky, na které je možné doručit e-mail. Mailing listy (resource mailboxes), systémové poštovní schránky, deaktivované poštovní schránky a e-mailové aliasy se do celkového počtu použitých poštovních schránek nezapočítávají stejně jako uzly s rolí clustered mailbox.

Pro zjištění skutečného počtu schránek, které potřebujete ochránit, použijte:

» Nástroj EMSX Mailbox Count
» LDAP dotaz do Active Directory

Upozornění

Poznámka:
ESET Mail Security aktualizuje počty schránek každých 15 až 30 minut. Počet chráněných schránek je na portál ESET License Administrator reportován jednou za 24 hodin, případně při restartu Exchange serveru.

Jak zjistit počet schránek v Active Directory

A - Nástroj EMSX Mailbox Counter

číslo

Stáhněte si nástroj EMSX Mailbox Count: Stáhnout program

číslo

Nástroj spusťte z příkazového řádku EMSX_VerifyMailboxCount.exe s parametrem /count.

Použít můžete také níže uvedené parametry:
/count – zobrazí počet poštovních schránek.
/name – zobrazí jména uživatelů.
/details – zobrazí podrobné informace o poštovních schránkách.
/multiline – v kombinaci s parametrem /details zobrazí víceřádkový popis poštovních schránek

Spuštění nástroje EMSX MailboxCountTool pro zjištění počtu schránek v Active Directory

B - Vyhledávání Active Directory

číslo

Na serveru otevřete Active Directory Users and Computers.

číslo

Pravým tlačítkem myši klikněte na doménu a z kontextové nabídky vyberte možnost Find... > Custom Search.

číslo

V zobrazeném dialogovém okně Find Custom Search se přepněte na záložku Advanced .

číslo

Do textového pole Enter LDAP query zkopírujte níže uvedenou hodnotu požadavku a klikněte na tlačítko Find Now.

(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(mailNickname=*)(|(homeMDB=*)(msExchHomeServerName=*))(!(name=SystemMailbox{*))(!(name=CAS_{*))(!(name=HealthMailbox*))(msExchUserAccountControl=0)(!userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))

Zadání LDAP dotazu pro výpis počtu poštovních schránek v Active Directory

nahoru


Jaký je rozdíl mezi doménovou a lokální schránkou?

ESET Mail Security zobrazuje v hlavním okně programu na záložce Přehled informaci o počtu doménových a lokálních schránkách.

  • Doménová schránka: schránka v Active Directory, do které spadá Exchange server
  • Lokální schránka: schránka Exchange serveru, na kterém je nainstalován ESET Mail Security

Zobrazený počet schránek se odvíjí od toho, v jaké roli je Exchange server, na kterém běží ESET Mail Security.

Příklad výpočtu doménových a lokálních schránek na jedné doméně

Struktura Exchange serverů

V doméně abcd.com máme 5 Exchange serverů. Pokud nainstalujete EMSX na Exchange server, který běží v roli Hub:

  • Počet doménových schránek: 410 (250 + 50 + 50 + 60)
  • Počet lokálních schránek: 0

Pokud nainstalujete EMSX na Exchange server, který běží v roli Mailbox (2):

  • Počet doménových schránek: 410 (250 + 50 + 50 + 60)
  • Počet lokálních schránek: 250

Příklad výpočtu doménových a lokálních schránek na dvou doménách

Struktura Exchange serverů

V doméně abcd.com je 410 schránek, v doméně efgh.com je 150 schránek. Mezi oběma doménami panuje důvěra a ESET Mail Security bude počítat schránky z obou domén.

Pokud nainstalujete EMSX na Exchange server v doméně abcd.com, který běží v roli Mailbox (2):

  • Počet doménových schránek: 560 (410 + 150)
  • Počet lokálních schránek: 250

Pokud nainstalujete EMSX na Exchange server v doméně abcd.com, který běží v roli Mailbox (3):

  • Počet doménových schránek: 560 (410 + 150)
  • Počet lokálních schránek: 40

nahoru

Štítky: KB3761, SOLN3761, jak ESET Mail Security počítá MS Exchange schránky, jak licencovat ESET Mail Security pro MS Exchage, Exchange počet schránek, licence exchange