Migrace agentů ze starého ERA/ESMC serveru na nový

Autor: | Poslední úprava: 04.04.2016 09:45:21

Pokud se chystáte migrovat ESET Remote Administrator 6 (ERA) / ESET Security Management Center 7 (ESMC) na nový server, ať již fyzický nebo virtuální, a chcete zajistit bezproblémový přechod a postupné přepojení klientů na nový server, postupujte podle následujících kroků:

Upozornění

Poznámka:
Migrace ESET Remote Administrator je podporována od verze 6.2.

» Nainstalujte ESMC na nový server

» Exportujte certifikát agenta z nového serveru

» Exportujte certifikační autoritu z nového serveru

» Importujte certifikační autoritu do starého serveru

» Přesuňte agenty na nový server

V případě potřeby dále:

» Exportujte politiky a přehledy ze starého serveru

» Importujte politiky a přehledy do nového serveru

Varování

Důležité:
Starý server odpojte, až si bude jisti, že všechny stanice komunikují s novým serverem!

Instalace nového ESMC Serveru

číslo

Nainstalujte nový ESMC Server. Více informací naleznete v dokumentaci, případně si pusťte toto video.

nahoru


Export certifikátu agenta z nového serveru

číslo

V hlavním menu Web Console přejděte na záložku Administrace > Certifikáty > Klientské certifikáty (případně Další >Klientské certifikáty).

číslo

Klikněte na certifikát agenta a z kontextového menu vyberte možnost Exportovat.

Exportování certifikátu ERA Agenta

nahoru


Export certifikační autority z nového serveru

číslo

V hlavním menu Web Console přejděte na záložku Administrace > Certifikáty > Certifikační autority (případně Další > Certifikační autority).

číslo

Klikněte na certifikační autoritu a z kontextového menu vyberte možnost Exportovat veřejný klíč.

Exportování certifikační autority

nahoru


Import certifikační autority do starého serveru

číslo

V hlavním menu ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Certifikáty > Certifikační autority.

číslo

Klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Importovat veřejný klíč.

Importování certifikační autority

číslo

Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte exportovanou certifikační autoritu z nového serveru.

číslo

Akci dokončete kliknutím na tlačítko Import.

nahoru


Přesun agentů na nový server

číslo

Na starém serveru vytvořte politiku pro ERA Agenta/ESET Management Agenta.

číslo

V konfigurační šabloně přejděte do sekce Připojení a klikněte na možnost Změnit seznam serverů.

číslo

V zobrazeném okně klikněte na tlačítko Přidat, zadejte adresu nového ERA Serveru a potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

číslo

Dále v konfigurační šabloně klikněte na možnost Změnit certifikát.

číslo

V zobrazeném okně vyberte možnost Vlastní certifikát. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte certifikát exportovaný z nového serveru.

Migrace ERA Agenta

číslo

Politiku přiřaďte všem klientům a uložte.

nahoru


Export politik ze starého serveru

číslo

V hlavním menu ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Politiky.

číslo

Klikněte na šipku v horním pravém rohu a nastavte režim výběru více položek.

číslo

Označte politiky, které chcete exportovat. Následně klikněte na tlačítko Politiky a vyberte možnost Exportovat.

Export politik

Upozornění

Je dobré vědět:
Pro export vámi vytvořených přehledů přejděte na záložku Přehledy a postupujte stejným způsobem.

nahoru


Import politik do nového serveru

číslo

V hlavním menu ESMC Web Console přejděte na záložku Politiky.

číslo

Klikněte na tlačítko Politiky a vyberte možnost Importovat.

číslo

Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor s exportovanými politikami ze starého serveru.

číslo

Akci dokončete kliknutím na tlačítko Import.

Upozornění

Je dobré vědět:
Pro import vámi vytvořených přehledů přejděte na záložku Přehledy a postupujte stejným způsobem.

nahoru

Štítky: migrace ERA 6, přesun ERA 6, nový ERA server, esmc migrace