Databáze znalostí: Domácnosti > Návody a postupy

Aktivace diagnostického protokolování filtrování protokolů

Autor: | Poslední úprava: 14.05.2020 13:57:17

V případě, že se potýkáte s nekorektním chováním modulu internetové ochrany, specialisté technické podpory vás mohou požádat o aktivaci diagnostického protokolování. Podle následujících kroků aktivujete generování PCAP protokolů.

Důležité:
Mějte na paměti, že po aktivaci se začne generovat velké množství dat a může dojít ke zpomalení počítače.

Otevřete hlavní okno programu ESET. Pokud nevíte jak, postupujte podle tohoto návodu.

Stiskněte klávesu F5 a zobrazte si Rozšířená nastavení.

Klikněte v levém menu na Nástroje > Diagnostika > v pravé části kliknutím na Pokročilé protokolování rozbalte nabídku a na řádku Aktivovat diagnostické protokolování filtrování protokolů zapněte kliknutím přepínač do polohy .

Aktivace diagnostického protokolování filtrování protokolů

Nastavení uložte kliknutím na tlačítko OK.

Nasimulujte situaci, při které dochází k problému na síťové úrovni.

Data sesbírejte pomocí nástroje ESET Log Collector a zašlete je na technickou podporu společně s popisem problému.

Deaktivujte diagnostické protokolování přepínač do polohy  a potvrďte kliknutím na OK.

Štítky: PCAP logy, protoscan, filtrování protokolů, modul internetové ochrany