Databáze znalostí: Firmy

Průvodce řešením nefunkční aktualizace firemního produktu

Autor: | Poslední úprava: 18.01.2016 16:46:39

Během pokusu o aktualizaci detekčního jádra produktu ESET se může zobrazit jedno z následujících upozornění:

Server nenalezen
Soubor nebyl na serveru nalezen

Chyba při stahování aktualizačních souborů
AUTHORIZATION_FAILED(0x2001)
Nastala chyba při aplikování přírůstkové aktualizace do zdrojového souboru
Při načítání detekčních modulů skeneru došlo k chybě. Ochrana před malwarem nebude fungovat správně.

Důvodů existuje celá řada, v závislosti na konfiguraci systému, způsobu připojení k internetu, případně se může jednat o konflikt s jinými aplikacemi nebo došlo k nákaze počítače. Pro vyřešení problému s aktualizacemi detekčního jádra postupujte krok za krokem podle níže uvedených informací v závislosti na tom, zda:

» Aktualizujete přímo ze serverů společnosti ESET

» Používáte lokální aktualizační mirror

Poznámka:
Po každém kroku zkontrolujte funkčnost aktualizací. V hlavním okně programu přejděte na záložku Aktualizace a klikněte na tlačítko Zkontrolovat aktualizace. Pokud aktualizace fungují, nemusíte pokračovat dalšími kroky. Selže-li aktualizace, přejděte k dalšímu kroku.

Nefunkční aktualizace ze serverů společnosti ESET


Nefunkční aktualizace z lokálního aktualizačního mirroru

Promažte cache v produktu, který vytváří mirror

Lokálně: v hlavním okně programu stiskněte klávesu F5, přejděte do sekce Aktualizace > Obecné a klikněte na tlačítko Vyčistit.
Vzdáleně: z konzole pro správu na stanici spusťte klientskou úlohu pro aktualizaci modulů, při jejímž vytváření vyberte možnost Vyprázdnit aktualizační cache.

Jak vymazat cache aktualizací produktu ESET

Zkontrolujte nastavení proxy – v hlavním okně programu stiskněte klávesu F5, přejděte do sekce Aktualizace > Profily > Aktualizace > Možnosti připojení.

Pokud proxy nepoužíváte, musí být vybrána možnost Nepoužívat proxy server.

Štítky: mirror, nefunkční mirror, nefunkční aktualizace Endpoint, aktualizace Endpoint