Databáze znalostí:

Nepodařilo se aktivovat produkt ESET. Kód chyby: ECP.4099

Autor: | Poslední úprava: 14.05.2020 10:18:46

Nové generace produktů ESET využívají zcela nový licenční systém. V rámci toho došlo k úpravě komunikace s aktivačními servery, která je šifrovaná. Pokud se vám při pokusu o aktivaci produktu ESET zobrazí chyba:

Aktivace nebyla úspěšná. Není možné se spojit s aktivačním serverem. Kód chyby: ECP.4099

Aktivace nebyla úspěšná. Není možné se spojit s aktivačním serverem. Kód chyby: ECP.4099

možných příčin je hned několik. Postupujte podle následujících kroků pro vyřešení této situace a provedení úspěšné aktivace.

» Zkontrolujte nastavení proxy

» Aktualizujte kořenové certifikační autority

» Odinstalujte konfliktní aplikace

» Ruční úprava síťového stacku

Kontrola nastavení proxy

Pokud se k internetu připojujete prostřednictvím proxy serveru, je potřeba produkt ESET nasměrovat na tuto proxy. Pro ověření konfigurace postupujte podle následujících kroků:

  1. V hlavním okně programu ESET stiskněte klávesu F5 a zobrazte si Rozšířená nastavení.
  2. V zobrazeném dialogovém okně přejděte do sekce Nástroje > Proxy server.

Pokud proxy nepoužíváte, musí být vybrána možnost Nepoužívat proxy server.


Aktualizace kořenových certifikačních autorit

Komunikace produktu ESET s aktivačními servery je ověřována certifikáty. Z tohoto důvodu je potřeba mít v systému nahrány aktuální, tedy platné kořenové autority, aby došlo k ověření komunikace.

Windows XP: Klikněte na tlačítko Start a vyberte možnost Ovládací panely. Následně klikněte na Přidat nebo odebrat programy > Přidat nebo odebrat součástí systému. Zaškrtněte možnost Aktualizace kořenových certifikátů a akci dokončete kliknutím na tlačítko Další.

Aktualizace kořených certifikačních autorit ve Windows XP

Windows Vista a novější: Na moderních operačních systémech se certifikační autority aktualizují automaticky prostřednictvím Windows Update. Před pokusem o aktivaci stáhněte všechny aktualizace operačního systému, případně doinstalujte KB3004394.

Poznámka:
Na Windows Server 2003 je potřeba doinstalovat hotfix KB938397.


Odinstalace konfliktních aplikací

Uvedenou chybu způsobují rovněž aplikace, které filtrují síťovou komunikaci. Nejčastěji se jedná o aplikace od společnosti Lavasoft, případně doplňkové nástroje k síťové kartě jako je Qualcomm Atheros Killer Network Manager atp. Pokud některou z uvedených aplikací máte v počítači nainstalovanou, odinstalujte ji.

Je dobré vědět:
Seznam konfliktních aplikací, které brání korektnímu fungování programu ESET, naleznete v tomto článku.


Úprava síťového stacku

Důležité:
Tento krok doporučujeme výhradně zkušeným uživatelům. Nesprávným zásahem můžete nenávratně poškodit operační systém. Před pokračováním doporučujeme vytvořit bod obnovy.

Některé aplikace případně ovladače se integrují také do síťového rozhraní Winsock a následně filtrují síťovou komunikaci. K odstranění záznamů z tohoto rozhraní by mělo dojít automaticky během odinstalování konfliktní aplikace, viz předchozí bod. Pokud k tomu nedojde, je potřeba síťového rozhraní resetovat, případně jej ručně upravit.

» Reset síťového stacku

» Ruční úprava síťového stacku

Je dobré vědět:
Tento postup využijte také v případě, kdy se při pokusu o aktivaci programu ESET zobrazí chyba ECP.20002.

Reset síťového stacku

Klikněte na tlačítko Start > Všechny programy > Příslušenství. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Příkazový řádek a ze zobrazené nabídky vyberte možnost Spustit jako správce.

Poznámka:
Pokud používáte Windows 7 a novější, klikněte na tlačítko Start, zadejte výraz cmd a po kliknutí pravým tlačítkem myši na zobrazenou položku Příkazový řádek vyberte možnost Spustit jako správce.

Zadejte příkaz netsh winsock reset pro obnovení síťového stacku.

Příkazový řádek - netsh winsock reset

Restartujte počítač.

Ruční úprava síťového stacku

Neplatné a přebytečné záznamy můžete odstranit prostřednictvím nástroje Autoruns.

Autoruns: Winsock

Poznámka:
V případě přetrvávajících problémů sesbírejte data prostřednictvím nástroje ESET Log Collector a zašlete je společně s popisem problému na technickou podporu.

Štítky: nelze aktivovat, ECP.4099, nelze se připojit k serveru, nejde aktivovat, nefunguje aktivovat