Pro zajištění maximální ochrany si bezplatně aktualizujte vámi používané řešení ESET na nejnovější verzi:
Starší verze produktů ESET již nebude brzy možné provozovat na Windows 10, stejně tak aktuální produkty na systémech bez podpory SHA-2. Přehled dotčených verzí společně s možnými aktualizačními scénáři naleznete v migračním průvodci.

Databáze znalostí

Co je nového v ERA 6.2?

Autor: Martin Buchta | Poslední aktualizace: 10.09.2015 09:31:10

Nová verze produktu ESET Remote Administrator 6.2 přináší řadu novinek jak v uživatelském rozhraní, tak ve vlastní funkcionalitě. Do této verze bylo zapracováno i několik připomínek a nápadů od uživatelů. Přehled nejdůležitějších změn najdete níže. Po kliknutí na obrázek si zobrazíte jeho plnou verzi.

» Změny v instalačním průvodci
» Nové položky kontextových nabídek
» Průvodce prvotním nastavením
» Označení vyřešených / nevyřešených hrozeb

» Konfigurační šablona - vyhledávání a nové produkty
» Informace o hrozbách v detailech počítače
» Nové sloupečky v přehledu nalezených hrozeb
» Vytvoření nové politiky přímo z konfigurace počítače
» Úlohy pro přejmenování či odstranění počítačů
» Poslední chyba v detailu úlohy
» Konfigurace Virtual Appliance pomocí webového rozhraní
» Dvoufaktorová autentizace pro přihlášení do konzole
» Nový přehled se stavem ESET aplikací
»
Chybový protokol agenta
» Nativní podpora aplikace ESET SysInspector
» Uložení úlohy pro opakované spuštění
» Skrytí nepoužívaných certifikátů
» Deaktivace produkt (licence) přímo z konzole
» Reálné cíle kontroly
» Import veřejného klíče vlastní certifikační autority
» Dynamická skupina podle pracovní skupiny / domény
» Samostatný nástroj pro vytvoření mirroru

» Migrační nástroj umí přenést politiky z ERA 5
» Uložení či obnovení vygenerovaných přehledů

Upozornění

Je dobré vědět:
Pro aktualizaci stávající instalace ERA 6 na novou verzi využijte úlohu Aktualizace součástí ESET Remote Administrator. Kompletní migrační příručku najdete na portálu help.eset.com.

changelog

Instalační průvodce podporuje instalaci komponenty Mobile Device Connector. Umožňuje také instalaci SQL Express 2014 a či další instance SQL. Nově kontroluje přítomnost ERA 5. V případě spuštění s již nainstalovanými komponentami ERA 6 nabídne jejich odinstalaci.

ERA Web Console

nahoru


changelog

Kontextové menu počítačů bylo doplněno o další položky (restartování/vypnutí počítače, hromadné přejmenování počítačů, deaktivace počítačů). Přidáno bylo tlačítko pro aktualizaci zobrazovaného obsahu a připnutí postranního panelu.

ERA Web Console

nahoru


changelog

V části Administrace naleznete průvodce nastavením, který vás provede prvotními kroky, které je potřeba provést po dokončení instalace pro úspěšné používání produktu.

ERA Web Console

nahoru


changelog

Nalezené hrozby na jednotlivých počítačích můžete označit jako nevyřešené či vyřešené a odstranit je tak z přehledu.

ERA Web Console

nahoru


changelog

V konfigurační šabloně můžete vyhledávat. Navíc je zde podpora pro další bezpečnostní produkty.

ERA Web Console

nahoru


changelog

V detailu každého počítače najdete informace detekovaných o hrozbách.

ERA Web Console

nahoru


changelog

Přehled Hrozby může zobrazovat podrobné informace díky množství sloupečků, které si do přehledu přidáte.

ERA Web Console

nahoru


changelog

V detailu počítače si jednoduše vyžádáte aktuální konfiguraci či konfiguraci rovnou převedete do nové politiky. Možnost připnutí postranního panelu je zde také dostupná.

ERA Web Console

nahoru


changelog

Přibyly nové serverové úlohy pro automatické přejmenování počítačů do FQDN formátu a odstranění nepřipojujících se počítačů.

ERA Web Console

nahoru


changelog

V podrobnostech provedených úloh najdete sloupec CHYBOVÁ ZPRÁVA, který zobrazuje poslední chybu z trace protokolu agenta.

ERA Web Console

nahoru


changelog

Virtuální appliance je nyní pouze jedna. Po jejím nasazení do virtuálního prostředí se stačí připojit k webovému rozhraní a provést prvotní konfiguraci.

ERA Web Console

nahoru


changelog

Až deseti uživatelům (správcům) můžete aktivovat dvoufaktorové ověření pro přístup do ERA Web Console prostřednictvím cloudové aplikace ESET Secure Authentication. Není nutné vlastnit licenci ESET Secure Authentication. Každý aktivovaný uživatel má k dispozici 10 SMS zpráv pro ověření a nasazení mobilní aplikace.

ERA Web Console

ERA Web Console

nahoru


changelog

Na nástěnce najdete nové přehledy zobrazující informace o stavu používaných ESET aplikací.

ERA Web Console

nahoru


changelog

ERA Agent vytváří soubor latest-error.html (C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs), který vám usnadní diagnostiku případného problému, například v komunikaci s ERA Serverem.

latest-error.html

nahoru


changelog

ERA server nativně podporuje ESET SysInspector. Protokoly z této aplikace si můžete vyžádat a také zobrazit přímo v konzoly. Vyžádat SysInspector je nová klientská úloha. K vytvořeným protokolům se dostanete prostřednictví přehledu Historie SysInspector záznamů o stavu počítače v posledních 30 dnech.

ERA Web Console

ERA Web Console

nahoru


changelog Vytvořenou úlohu můžete uložit pod jiným názvem a poté opakovaně použít.

ERA Web Console

nahoru


changelog Nepotřebné či chybně vygenerované certifikáty označíte jako zamítnuté a odstraníte je tak z přehledu aktivních certifikátů. Pomocí tlačítka je můžete znovu zobrazit.

ERA Web Console

nahoru


changelog

Deaktivaci produktu (odebrání licence) provedete již přímo z konzole. Do kontextového menu POČÍTAČE přibyla položka pro hromadné přejmenování počítačů.

ERA Web Console

nahoru


changelog

Do klientských úloh přibyla úloha Kontrola vybraných cílů. Tato úloha je podporována jen serverovými produkty (ESET Mail Security a ESET FIle Security). Pokud máte v produktu povolenou možnost ERA CÍLE KONTROLY, můžete v této úloze přímo definovat reálné cíle kontroly na daném serveru.

ERA Web Console

ERA Web Console

nahoru


changelog

ERA 6.2 podporuje import veřejných klíčů certifikačních autorit. Můžete tak použít certifikační autoritu třetí strany.

ERA Web Console

nahoru


changelog Při vytváření šablony pro dynamickou skupinu můžete počítače filtrovat na základě příslušenství k pracovní skupině.

ERA Web Console

nahoru


changelog Nově je k dispozici samostatný nástroj pro vytváření mirroru ESET MirrorTool. Nástroj nemá uživatelské rozhraní a vyžaduje vygenerovaný off-line licenční soubor. Nezajišťuje samotnou distribuci mirroru, pouze provede jeho naplnění. Pro pravidelné spouštění nástroje je nutné vytvořit v ERA klientskou úlohu Spustit příkaz a správně nadefinovat parametry pro spuštění nástroje.

ESET MirrorTool

nahoru


changelog

Migrační nástroj nově umožňuje přenos politik z ERA 5 do ERA 6. Vzhledem k odlišnému fungování politik v ERA 6 však nebude zachován vztah parent-child. Nastavení v politikách s příznakem Override any child policy dostane v ERA 6 příznak Vynutit. Přenesené politiky doporučujeme zrevidovat.

MIgrační nástroj

nahoru


changelog

Vygenerované přehledy můžete pomocí tlačítek uložit do souboru (vyexportovat) nebo obnovit pro získání aktuálních dat.

ERA Web Console

nahoru

Hodnocení článku (1 hlasující(ch))
Tento článek se hodil
Tento článek není nic moc