Jak aktualizovat ESET Remote Administrator 6?

Autor: | Poslední úprava: 20.05.2015 12:53:11

Pro aktualizaci ESET Remote Administrator Server, ERA Web Console a dalších komponent ERA infrastruktury na novější verzi, případně ESET Security Management Center, slouží klientská úloha aktualizace součástí ESET Remote Administrator. Aktualizace je v tomto případě provedena prostřednictvím ESET repozitáře a pro aktualizaci jednotlivých komponent pomocí této úlohy je tedy nezbytné připojení k internetu.

DŮLEŽITÉ:

Pokud používáte ERA Proxy, před provedením aktualizace na ESET Security Management Center (ESMC) si přečtěte článek Aktualizace infrastruktury používající ERA 6 Proxy.
Aktualizaci na ESMC 7 je již od října 2018 možné provést přímo z ESET repozitáře.

» Doporučené kroky před provedením aktualizace

» Vzdálená aktualizace prostřednictvím úlohy

» Ruční offline aktualizace

Poznámka:
Pokud používáte appliance postavenou na operačním systému CentOS 6, doporučujeme ji v průběhu aktualizace přemigrovat na novou postavenou na CentOS 7. Webová konzole ESET Security Management Center již nepoběží na Apache Tomcat 6, který byl součástí starých virtuálních appliance.

Aktualizace součástí ERA prostřednictvím klientské úlohy

Aktualizaci je možné vynutit přímo z konzole prostřednictvím úlohy. Nejprve ji spusťte na samotný server, následně na klienty v síti pro aktualizování agentů.

Zobrazit/skrýt návod »

Používáte v síti Apache HTTP Proxy?
Nejprve aktualizaci spusťte na jedné stanici od každé platformy (Windows, macOS / 32bit vs 64bit). Tim zajistíte, že se balíček uloží do cache a ostatní stanice si jej již budou stahovat z vašeho serveru umístěného v lokální síti.

V ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Klientské úlohy a klikněte na tlačítko Nová...

Zadejte název úlohy a jako typ úlohy vyberte Aktualizace součástí ESET Remote Administrator.

Vytvoření klientské úlohy pro aktualizaci ERA6 komponent

V části Cíl vyberte jednotlivá zařízení nebo celé skupiny, na které chcete úlohu odeslat.
Pokud chcete odeslat úlohy všem, vyberte nejnadřazenější skupinu Všechny zařízení.

V případě potřeby definujte podmínky pro spuštění.

Upozornění

Je dobré vědět:
Doporučujeme aktivovat možnost Použít lokální čas. Typ podmínky Ihned používejte v případě většího počtu stanic obezřetně, obzvláště ve virtualizovaném prostředí. Může dojít k současnému spuštění úlohy na všech klientech, a tím k dočasnému vytížení stanic a připojení k internetu. Níže uvádíme příklad, jak rozložit zátěž:

  • Naplánujte spuštění úlohy na konkrétní den v týdnu
  • Použijte náhodný interval prodlevy (například 2 dny)

V části Nastavení odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele.
Klikněte na <Vyberte server> a v zobrazeném dialogovém okně vyberte verzi, na kterou chcete aktualizovat.

Vytvoření klientské úlohy pro aktualizaci ERA6 komponent

Vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

nahoru


Ruční aktualizace ERA komponent

Pokud máte off-line prostředí nebo chcete komponenty aktualizovat ručně, postupujte podle následujících kroků v závislosti na tom, na jaké platformě ESET Remote Administrator 6 provozujete:

Zobrazit/skrýt návod »

» Windows

» Linux

Ruční aktualizace na Windows

Spusťte instalační balíček Server_xxx.msi, Agent_xxx.msi a postupujte podle kroků na obrazovce.
Pro spuštění instalační balíčku v češtině postupujte podle tohoto návodu.

Smažte obsah složky C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps a zkopírujte do ní soubor era.war.

Upozornění

Je dobré vědět:
Soubor era.war je běžný archiv. Můžete jej rozbalit ručně pomocí archivátoru, který máte na serveru nainstalován.

Spusťte soubor C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\bin\Tomcat7.exe a vyčkejte na rozbalení konzole.

Restartujte službu Tomcat7.

Nyní se znovu můžete připojit k aktualizované ERA Web Console, například zadáním URL do prohlížeče: https://nazev_serveru/era.

nahoru


Ruční aktualizace na Linuxu

Spusťte instalační skript Server-x86_64.sh, Agent-x86_64.sh.

Smažte obsah složky /var/lib/tomcat/webapps/era/ a rozbalte do ní archiv era.war.

Restartujte službu Apache Tomcat pomocí příkazu:

sudo service tomcat restart resp. sudo systemctl restart tomcat

Nyní se znovu můžete připojit k aktualizované ERA Web Console, například zadáním URL do prohlížeče: https://nazev_serveru/era.

nahoru

Štítky: upgrade era, aktualizace ERA6, aktualizace součástí eset remote administrator, aktualizace era, nová verze era