Jak nainstalovat ERA Agenta ze sdílené složky pomocí online instalátoru?

Autor: | Poslední úprava: 09.04.2015 18:58:37

Pokud chcete použít online instalátor pro nasazení ERA Agenta, ale chcete instalační balíček stahovat z lokální složky, nikoli z repozitáře ESET, postupujte podle následujících kroků:

Upozornění

Je dobré vědět:
Tento návod je platný pro ESET Remote Administrator 6.4. Na jiných verzích se mohou čísla řádů drobně lišit.

 

číslo

V textovém editoru si otevřete si skript EraAgentOnlineInstaller.bat (pro Windows).

číslo

Najděte řádek 30 a 33.

Online instalátor ERA Agenta

číslo

Upravte tyto řádky tak, aby odkaz na balíček směroval do vaší sdílené složky.

Online instalátor ERA Agenta

Upozornění

Poznámka:
Ujistěte se, že uživatel pod kterým budete balíček instalovat má oprávnění pro přístup a zápis do dané složky.

číslo

Přejděte na řádek 75 a níže uvedený blok kódu:

echo.On Error Resume Next
echo.packageLocation = DownloadUsingHTTPProxy^("!url!", "!http_proxy_hostname!", "!http_proxy_port!", "!http_proxy_username!", "!http_proxy_password!"^)
echo.If packageLocation = "" Then
echo.    packageLocation = DownloadUsingHTTPProxy^("!url!", "", "", "", ""^)
echo.    If packageLocation = "" Then
echo.        Wscript.Quit 30
echo.    End If
echo.End If
echo.On Error GoTo 0

číslo Nahraďte tímto: echo.packageLocation = "!url!"
číslo Soubor uložte.

Štítky: ERA Agent, online instalátor, instalace agenta