Jak na klientech potlačit zobrazování určitých informací a stavů?

Autor: | Poslední úprava: 08.04.2015 11:49:01

ESET Endpoint Security / Antivirus 6 nabízí možnost potlačit různé bezpečnostní stavy a informace. Uživatelům se tak např. nemusí zobrazovat upozornění o blížícím se konci licence a další informace, které spadají spíše pod správu administrátora. Pro úpravu zobrazování stavů aplikace je nutné vytvořit politiku s odpovídajícím nastavením. V tomto článku takovou politiku vytvoříme pro dynamickou skupinu počítačů s operačním systémem Windows.

Vytvoření politiky s vlastním nastavení zobrazování stavů aplikace

číslo

Přihlaste se do ERA konzole účtem s administrátorskými právy. Klikněte na ikonku ozubeného kola vedle dynamické skupiny Windows počítače a zvolte Správa politik...

Vytvoření politiky

číslo

Otevře se stránka s přehledem všech politik, které se na zvolenou skupinu aplikují. Pro vytvoření nové klikněte na tlačítko VYTVOŘIT A PŘIDAT POLITIKU...

Vytvoření politiky

číslo

Zobrazí se prostředí konfigurační šablony. Rozbalte část NASTAVENÍ a z rozbalovacího menu vyberte ESET Security Product for Windows. Zpřístupní se konfigurační šablona, která je společná pro všechny klientské produkty běžící na Windows (ESET Endpoint Security a ESET Endpoint Antivirus 6).

Vytvoření politiky

číslo

Nyní upravíme položky, které chceme vynutit politikou. Konfigurační prostředí v ERA 6 zcela odpovídá pokročilému nastavení klientských produktů. Politikou deaktivujeme zobrazování některých informačních zpráv, např. informace o konci platnosti a vypršení licence.

Vpravo tedy zvolte UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ a klikněte na text Změnit vedle položky Stavy aplikace.

Vytvoření politiky

číslo

V zobrazeném okně deaktivujte položky podle svých preferencí a potřeb. Stavy aplikace, které nejsou aktivní, nebudou uživateli zobrazovány. Poté klikněte na tlačítko Uložit.

Vytvoření politiky

číslo

U položky Stavy aplikace se nyní objeví příznak Použít. To znamená, že tato položka je v této politice aktivní a bude se propisovat do nastavení klientů. Můžeme ještě použít příznak Vynutit. V takovém případě nebude toto nastavení žádnou další později aplikovanou politikou přepsáno. Klikněte tedy na příznak Použít a zvolte Vynutit.

Vytvoření politiky

Upozornění

Poznámka:
S principem fungování politik a jednotlivými příznaky v ERA 6 se můžete seznámit v tomto článku.

číslo

V dolní části stránky klikněte na tlačítko DOKONČIT, vytvořená politika bude vložena k dynamické skupině Windows počítače a automaticky aplikována na všechny klienty v této skupině.

Vytvoření politiky

 

Jakmile agent na klientských stanicích opět provede synchronizaci s ERA serverem, politika bude do nastavení produktů ESET propsána a aplikovaná nastavení z politiky nebude možné na klientovi změnit. Vypnutá upozornění nyní nebudou zobrazována a aplikace ESET tedy nezmění svůj stav, pokud se bude blížit konec licence. Stále bude hlásit maximální ochranu.

nahoru

Štítky: nezobrazovat vypršení licence