Jak vzdáleně poslat uživatelům zprávu?

Autor: | Poslední úprava: 07.04.2015 16:19:19

Pokud potřebujete informovat uživatele např. o naplánovaném restartu počítače, můžete v prostředí ERA 6 vytvořit úlohu, která zajistí zobrazení dialogu s vlastním textem na jednotlivých počítačích.

» Vytvoření úlohy pro zobrazení zprávy

» Nastavení zobrazování zpráv

Vytvoření úlohy pro zobrazení zprávy

číslo

Přihlaste se do ERA konzole administrátorským účtem. V ERA konzoly označte počítače, kterým chcete poslat zprávu, klikněte v dolní části na tlačítko ÚLOHY a zvolte Nová úloha...

Instalace klienta

Upozornění

Poznámka:
Úlohu můžete také přiřadit jakékoliv skupině. Stačí kliknout u dané skupiny na ozubené kolečko a z nabídky zvolit Nová úloha...

číslo

V okně s novou klientskou úlohou zvolte kategorii úlohy Operační systém a úlohu Odeslat zprávu.

Úloha pro zobrazení zprávy

číslo

Pokud potřebujete úlohu naplánovat (standardně je totiž úloha vykonána okamžitě po uložení), tj. nastavit spuštění v definované datum a čas, rozbalte část CÍL a označte všechny počítače (podmínku spuštění můžete nastavit zvlášť pro každý počítač). Poté klikněte na tlačítko PŘIDAT PODMÍNKU SPUŠTĚNÍ.

Úloh pro zobrazení zprávy

číslo

V otevřeném dialogu zvolte jako typ podmínky spuštění NAPLÁNOVAT JEDNOU a do pole NAPLÁNOVAT JEDNOU zadejte datum a čas provedení úlohy. Tlačítkem DOKONČIT poté dialog s nastavením podmínky spuštění zavřete.

Úloha pro zobrazení zprávy

číslo

Nyní rozbalte část NASTAVENÍ a do pole PŘEDMĚT zadejte titulek dialogu se zprávou. Do pole ZPRÁVA zadejte vlastní znění zprávy a kliknutím na tlačítko DOKONČIT vlevo dole okno s úlohou zavřete.

Úloha pro zobrazení zprávy


Prostřednictvím programu ESET bude v určený čas a datum na jednotlivých klientských počítačích zobrazena zpráva a uživatelé tak budou informováni o vašem záměru.

Úloha pro zobrazení zprávy

 nahoru


Nastavení zobrazování zpráv

Zprávy jsou na počítačích zobrazovány podle nastavení jednotlivých klientských aplikací ESET. Pokud chcete tato nastavení změnit, upravte v části UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ adekvátní položky:

Nastavení zobrazování zpráv

nahoru


Upozornění

Je dobré vědět:
Restart počítače můžete provést také vzdáleně. Stačí v druhém kroku vybrat úlohu Spustit příkaz z kategorie Operační systém a do nastavení úlohy vložit příkaz shutdown -r. Další parametry příkazu shutdown najdete na této stránce.

Štítky: net send, vzdálený restart, vzdálené vypnutí, cmd, příkazový řádek