Jak vzdáleně odinstalovat aplikace z klientských počítačů?

Autor: | Poslední úprava: 02.04.2015 15:29:05

ERA Agent zajišťuje vlastní komunikaci klientů s ERA 6 a také získává o jednotlivých stanicích různé informace, včetně přehledu nainstalovaných aplikací. Standardně je však nastaven tak, že sleduje jen instalované produkty ESET.

Změnit nastavení agenta je možné prostřednictvím politiky. Pokud připravíme politiku, která standardní nastavení změní, můžeme prostřednictvím agenta pracovat i s ostatními aplikacemi, které jsou na jednotlivých stanicích nainstalované. V tomto postupu politiku s upraveným nastavením pro agenty přiřadíme k dynamické skupině Windows počítače a poté vzdáleně odinstalujeme vzorovou aplikaci.

Upozornění

Je dobré vědět:
Pomocí agenta je možné odinstalovat aplikace, které používají instalační službu Microsoft Windows Installer (.msi).

 
» Vytvoření politiky s nastavením ERA agenta

» Vytvoření úlohy pro odinstalaci aplikace

» Ověření výsledku úlohy

Změna nastavení agentů pomocí politiky

číslo

Přihlaste se do ERA konzole účtem s administrátorskými právy. Klikněte na ikonku ozubeného kola vedle dynamické skupiny Windows počítače a zvolte Správa politik...

Vytvoření politiky pro agenta

Upozornění

Poznámka:
Úlohu můžete také přiřadit jakékoliv skupině. Stačí kliknout u dané skupiny na ozubené kolečko a z nabídky zvolit Nová úloha...

číslo

Otevře se stránka s přehledem všech politik, které se na zvolenou skupinu aplikují. Pro vytvoření nové klikněte na tlačítko VYTVOŘIT A PŘIDAT POLITIKU...

Vytvoření politiky pro agenta

číslo

Otevře se nová konfigurační šablona. Rozbalte část NASTAVENÍ a z rozbalovacího menu vyberte ESET Remote Administrator Agent. Zpřístupní se nám konfigurační šablona pro nastavení agentů. Nyní rozbalte ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ.

Vytvoření politiky pro agenta

číslo

Aktivujte volbu Oznámit jiné aplikace než ESET a v dolní části klikněte na tlačítko DOKONČIT.

Vytvoření politiky

číslo

Vytvořená politika bude vložena k dynamické skupině Windows počítače a automaticky aplikována na všechny klienty v této skupině.

Vytvoření politiky

číslo

Jakmile agent provede synchronizaci, zobrazí ve vlastnostech (detailech) stanice veškerý nainstalovaný software. Aplikace, které je možné prostřednictvím agenta vzdáleně odinstalovat (používají .msi instalátor), jsou označené ve sloupečku ODINSTALACE PODPOROVÁNA ERA AGENTEM.

Pokud v tomto dialogu označíte podporovanou aplikaci, můžete ji vzdáleně odinstalovat po kliknutí na tlačítko ODINSTALOVAT vpravo dole.

Nainstalovaný software

nahoru


Vytvoření úlohy pro odinstalaci zvolené aplikace

Pokud jsme povolili agentovi reportovat veškeré aplikace, můžeme nyní vytvořit úlohu a podporované aplikace prostřednictvím agenta vzdáleně odinstalovat z více stanic.

číslo

V ERA konzoly označte počítače, na kterých chcete odinstalovat aplikaci, klikněte v dolní části na tlačítko ÚLOHY a zvolte Nová úloha...

Instalace klienta

číslo

V okně s novou klientskou úlohou zvolte kategorii úlohy Operační systém a úlohu Odinstalace aplikace.

Vytvoření odinstalační úlohy

číslo

Rozbalte část NASTAVENÍ a klikněte na <VYBERTE INSTALAČNÍ BALÍČEK>. Ze zobrazeného seznamu zvolte aplikaci, kterou chcete odinstalovat a kliknutím na OK vpravo dole okno zavřete.

Vytvoření odinstalační úlohy

číslo

Pokud máte na stanicích rozdílné verze produktu klikněte na text ODINSTALOVAT VŠECHNY VERZE BALÍČKU. Nakonec případně aktivujte volbu AUTOMATICKY RESTARTOVAT, KDYŽ JE POTŘEBA a poté vlevo dole tlačítkem DOKONČIT úlohu uložte a zavřete.

Vytvoření odinstalační úlohy

Agent nyní zajistí na stanicích spuštění tiché odinstalace, přičemž bude spuštěný přímo odinstalátor patřící dané aplikaci.


nahoru


Ověření stavu úlohy

číslo

V levém navigačním panelu klikněte na ADMINISTRACE a poté na položku Klientské úlohy. Zde rozbalte v levém sloupečku Všechny úlohy > Operační systém > Odinstalace aplikace. V přehledu na pravé straně pak klikněte na danou úlohu a zvolte Detaily...

Odinstalace klienta

číslo

V otevřeném dialogu klikněte na horní záložku Provedení, tím se dostanete k informacím o spuštěné konkrétní úloze. Ve sloupečku STAV a ZPRÁVA O STAVU uvidíte informace, s jakým výsledkem byla úloha spuštěna.

Odinstalace klienta

Po dokončení úlohy můžete také ověřit, že aplikace zmizela ze seznamu nainstalovaných v detailu stanic, na kterých jste úlohu spustili.

nahoru

Štítky: odebrání aplikace