Jak vytvořit a aplikovat politiky v ERA 6?

Autor: | Poslední úprava: 26.03.2015 09:49:30

Politiky představují účinný nástroj pro vzdálenou konfiguraci bezpečnostních produktů ESET. Aplikovat je můžete přímo na konkrétní počítače nebo celé skupiny počítačů (statické i dynamické). Na rozdíl od politik v ESET Remote Administrator 5 je nově každá politika platná pouze pro jeden produkt a každému počítači nebo skupině můžete přiřadit neomezené množství politik. Pro vzdálenou konfiguraci bezpečnostních produktů ESET a komponent ESET Remote Administrator 6 infrastruktury postupujte podle následujících kroků:

» Vytvořte politiku

» Přiřaďte politiku klientovi nebo skupině klientů

Vytvoření politiky

číslo

Pro vytvoření nové politiky přejděte v hlavním menu ERA Web Console na záložku Administrace > Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

Vytvoření nové politiky

číslo

Nejprve zadejte Název nové politiky. Pole Popis je nepovinné.

číslo

V sekci Nastavení z rozbalovacího menu Produkt vyberte produkt, pro který chcete vytvořit politiku.

Vytvoření nové politiky

V konfigurační šabloně nastavte požadovanou konfiguraci produktu. Pro konfiguraci použijte příznaky, kterými určujete, jak má politika dané nastavení zpracovat. Pro snadnější orientaci v konfiguraci se u každé sekce zobrazuje číslo. Toto číslo reprezentuje počet nastavení, které jste v politice vynutili, a chcete jej na klientské stanici použít.

Pro pohodlnější konfiguraci produktu můžete:

  • aplikovat všechna nastavení v dané sekci pomocí ikonky Aplikovat nastavení v politice,
  • vynutit všechna nastavení v dané sekci pomocí ikonky Vynutit nastavení v politice,
  • odstranit všechna nastavení v dané sekci pomocí ikonky Odstranit nastavení z politiky.

nahoru


Přiřazení politiky klientovi

Vytvořenou politiku je potřeba následně přiřadit konkrétnímu zařízení, případně ji aplikovat na celou skupinu, ať již statickou nebo dynamickou. Přiřazení můžete nastavit již v průběhu vytváření politiky v sekci Přiřadit. Případně to můžete udělat kdykoli později v sekci Administrace > Politiky po kliknutí na tlačítko Přiřadit skupině, resp. Přiřadit klientovi.

Přiřazení politiky

nahoru

Štítky: politiky, ERA6, vytvoření politiky, přiřazení politiky, aplikování politiky, vzdálená změna nastavení