Instalace ERA 6 na MS SQL selže kvůli chybě 65535

Autor: | Poslední úprava: 19.03.2015 15:49:57

Pokud ESET Remote Administrator 6 instalujete do vlastní MS SQL databáze a instalace selže na připojení do databáze s chybou:

"Unable to connect to the databases (error 65535) - please check all connection information and check if selected ODBC driver is installed correctly",

ujistěte se, že Microsoft SQL Server skutečně naslouchá na portu, který zadáváte při instalaci ERA 6 (standardně 1433).

Upozornění

Je dobré vědět:
ERA používá pro připojení do instance databáze síťové protokoly, nikoli systémové.
Pro úspěšné připojení do MS SQL databáze musí běžet také SQL Server Agent.

číslo

Otevřete si SQL Server Configuration Manager.

číslo

Přejděte na větev SQL Server Network Configuration a vyberte protokoly databáze, do které chcete instalovat ERA 6.

číslo

V pravé části okna klikněte na TCP/IP. Ve sloupečku Status musí být Enabled.

číslo

V zobrazeném dialogovém okně TCP/IP Properties přejděte na záložku IP Addresses.

číslo

V dolní části zkontrolujte položku TCP Port. Pokud je prázdná, specifikujte port (standardně 1433).

SQL Configuration Manager

Upozornění

Poznámka:
Pokud jste pro připojení do databáze místo ODBC konektoru vybrali Windows Authentication, ujistěte se, že klíč LoginMode v HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\%dlouhý název databáze%\MSSQLServer je nastaven na hodnotu 2.

Štítky: ODBC, MSSQL, MS SQL, ERA6, 65535