Příprava balíčku ERA Agenta pro instalaci pomocí doménové politiky

Autor: | Poslední úprava: 18.03.2015 11:00:10

Ve velkých sítích doporučujeme pro hromadné nasazení ERA Agenta využít doménovou politiku, případně nástroj pro distribuci aplikací, například System Center Configuration Manager (SCCM). Aby se ERA Agent nainstaloval v požadované konfiguraci a připojil se následně ke správnému ERA Serveru, postupujte podle jednoho z níže uvedených kroků:

» Vygenerujte si konfigurační soubor

» Připravte si MST transformaci

Příprava konfiguračního souboru ERA Agenta

číslo

V hlavním menu ERA Web Console klikněte v sekci Rychlé odkazy na možnost Nasadit ERA Agenta....

číslo

V zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Vytvořit skript.

Průvodce nasazením ERA Agenta

číslo

V části certifikát se automaticky se vybere vhodný klientský certifikát a standardně není potřeba nic měnit.

číslo

V části konfigurace můžete v případě potřeby vybrat politiky, které chcete aplikovat již v průběhu instalace.

číslo

Dále zkontrolujte, zda souhlasí název serveru a volitelně vyberte statickou skupinu, do které chcete stanici zařadit.

číslo

Akci dokončete kliknutím na tlačítko Vytvořit balíček a stáhněte si soubor install_config.ini.

číslo

Instalační balíček ERA Agenta společně s vytvořeným konfiguračním souborem můžete použít pro instalaci pomocí doménové politiky nebo SCCM, kdy soubor install_config.ini umístěte do stejné složky jako instalační balíček. Případně instalaci můžete spustit přímo pomocí příkazu:
msiexec /i Agent-6.1.265.0_x64.msi /qn /lvx* install.log

nahoru


Příprava MST transformace ERA Agenta

Upozornění

Poznámka:
Tento návod popisuje úpravu instalačních MSI balíčků prostřednictvím nástroje Orca. Pomocí tohoto nástroje můžete upravit jakýkoli MSI balíček.

číslo

Stáhněte si instalační balíček ERA Agenta: Stáhnout

číslo

Pomocí nástroje Orca otevřete stažený instalační balíček ERA Agenta, například Agent-6.1.365.0_x64.msi.

číslo

V hlavním menu klikněte na Transform > New Transform.

Úprava MSI balíčku prostřednictvím nástroje Orca

číslo

V levé části okna vyberte položku Property. Klikněte pravým tlačítkem myši do pravé části okna a z kontextového menu vyberte možnost Add row.

Úprava MSI balíčku prostřednictvím nástroje Orca

číslo

Pomocí zobrazeného dialogového okna Add row zadejte postupně následující hodnoty nutné pro úspěšné spojení ERA Agenta s ERA Serverem:

  • P_HOSTNAME – IP adresa nebo název serveru, na kterém běží ERA Server,
  • P_PORT – port používaný pro komunikaci (standardně 2222),
  • P_CERT_CONTENT – exportovaný klientský certifikát v base64,
  • P_CERT_PASSWORD – pokud máte u certifikátu nastaveno heslo, zadejte jej,
  • P_CERT_AUTH_CONTENT – exportovaný veřejný klíč certifikační autority v base64,
  • P_CERT_AUTH_PASSWORD – pokud máte u certifikační autority nastaveno heslo, zadejte jej.

Úprava MSI balíčku prostřednictvím nástroje Orca

Upozornění

Poznámka:
Po instalaci se počítač automaticky přidá do statické skupiny Ztráty a nálezy. Pokud máte správně vytvořené DNS reverzní záznamy, počítač se zařadí automatické do správné organizační jednotky dle Active Directory.

číslo

Po dokončení úprav klikněte v hlavním menu na Transform > Generate Transform... a výsledný soubor si uložte, například jako Agent.mst.

Úprava MSI balíčku prostřednictvím nástroje Orca

číslo

Balíček společně s vytvořenou transformací můžete použít pro instalaci pomocí doménové politiky nebo SCCM.
Případně jej můžete spustit přímo pomocí příkazu:
msiexec /i Agent-6.1.265.0_x64.msi /qn TRANSFORMS="Agent.mst" /lvx* install.log

nahoru

Štítky: SOLN3675, MST transformace, ERA Agent, úprava msi, konfigurační soubor, agent GPO, agent SCCM